Course Outline

Έλεγχος πρόσβασης

Αρχιτεκτονική ασφαλείας που προστατεύει τα στοιχεία των συστημάτων σας:

  Έννοιες, μεθοδολογίες και τεχνικές Επιθέσεις αποτελεσματικότητας

Telecomεπικοινωνίες και ασφάλεια δικτύου

Δομές δικτύου, μέθοδοι μετάδοσης, μορφές μεταφοράς και μέτρα ασφαλείας που παρέχουν διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα:

  Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός δικτύου Communication Κανάλια Στοιχεία δικτύου Επιθέσεις δικτύου

Διακυβέρνηση ασφάλειας πληροφοριών & Risk Management

Προσδιορισμός των πληροφοριών ενός οργανισμού και η ανάπτυξη, τεκμηρίωση και εφαρμογή πολιτικών, προτύπων, διαδικασιών και κατευθυντήριων γραμμών:

  Διακυβέρνηση και πολιτική ασφάλειας Ταξινόμηση πληροφοριών και ιδιοκτησία Συμβατικές συμφωνίες και διαδικασίες προμηθειών Έννοιες διαχείρισης κινδύνου Ασφάλεια προσωπικού Εκπαίδευση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας Πιστοποίηση και διαπίστευση

Ασφάλεια ανάπτυξης λογισμικού

Τα στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται σε συστήματα και λογισμικό εφαρμογών και η ανάπτυξή τους:

  Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων (SDLC) Περιβάλλον εφαρμογής και έλεγχοι ασφαλείας Αποτελεσματικότητα της ασφάλειας της εφαρμογής

Κρυπτογράφηση

Οι αρχές, τα μέσα και οι μέθοδοι συγκάλυψης πληροφοριών· για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η αυθεντικότητά του:

  Έννοιες κρυπτογράφησης Ψηφιακές υπογραφές Κρυπταναλυτικές επιθέσεις Υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI) Εναλλακτικές επιλογές απόκρυψης πληροφοριών

Αρχιτεκτονική & Σχεδιασμός Ασφαλείας

Οι έννοιες, οι αρχές, οι δομές και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων, του εξοπλισμού, των δικτύων και των εφαρμογών:

  Θεμελιώδεις έννοιες μοντέλων ασφαλείας Δυνατότητες πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. προστασία μνήμης, εικονικοποίηση) Αρχές αντιμέτρων Τρωτά σημεία και απειλές (π.χ. υπολογιστικό νέφος, συνάθροιση, έλεγχος ροής δεδομένων)

Λειτουργίες ασφαλείας (πρώην «Ασφάλεια λειτουργιών»)

Έλεγχοι υλικού, πολυμέσων και χειριστών με δικαιώματα πρόσβασης:

  Προστασία πόρων Απόκριση συμβάντων Πρόληψη και απόκριση επιθέσεων Διαχείριση ενημερωμένης έκδοσης κώδικα και ευπάθειας

Business Σχεδιασμός συνέχειας και αποκατάστασης από καταστροφές

Πώς να διατηρήσετε την επιχείρηση ενόψει μεγάλων διαταραχών:

  Business ανάλυση επιπτώσεων Στρατηγική ανάκαμψης Διαδικασία αποκατάστασης από καταστροφές Παρέχετε εκπαίδευση

Νομικά, Κανονισμοί, Έρευνες και Συμμόρφωση

Computer νόμοι περί εγκλήματος, έρευνα και τρόπος συλλογής αποδεικτικών στοιχείων:

  Νομικά θέματα Έρευνες Εγκληματολογικές διαδικασίες Απαιτήσεις/διαδικασίες συμμόρφωσης

Φυσική (Περιβαλλοντική) Ασφάλεια

Πώς να προστατεύσετε τους πόρους και τις ευαίσθητες πληροφορίες της επιχείρησής σας:

  Θέματα σχεδιασμού τοποθεσίας / εγκατάστασης Περιμετρική ασφάλεια Εσωτερική ασφάλεια Ασφάλεια εγκαταστάσεων

Requirements

Για να παρακολουθήσετε το CISSP CBK Review δεν χρειάζεται να έχετε την προαπαιτούμενη εμπειρία για την εξέταση. Είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε εργάζεται στον τομέα της Πληροφορικής και της Ασφάλειας Πληροφοριών και στοχεύει να σας δώσει μια πλήρη κατανόηση της Ασφάλειας Πληροφοριών ακόμα κι αν δεν σκοπεύετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις.

Εάν σκοπεύετε να προχωρήσετε στην εξέταση:

Υποψήφιοι CISSP:

Πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε έτη άμεσης επαγγελματικής πείρας σε θέματα ασφάλειας πλήρους απασχόλησης σε δύο ή περισσότερους από τους δέκα τομείς του (ISC)2® CISSP CBK® ή τέσσερα χρόνια άμεσης επαγγελματικής επαγγελματικής εμπειρίας σε πλήρη απασχόληση σε δύο ή περισσότεροι από τους δέκα τομείς του CISSP CBK με πτυχίο κολεγίου.

Συνεργάτης του (ISC)2 για το CISSP:

Το καθεστώς Associate of (ISC)2 είναι διαθέσιμο σε όσους γνωρίζουν βασικούς τομείς έννοιες του κλάδου, αλλά δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. Ως υποψήφιος, μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξέταση CISSP και να εγγραφείτε στον Κώδικα Δεοντολογίας (ISC)2, ωστόσο για να κερδίσετε το διαπιστευτήριο CISSP θα πρέπει να αποκτήσετε τα απαραίτητα έτη επαγγελματικής πείρας που απαιτούνται, να προσκομίσετε αποδείξεις και να εγκριθείτε από ένα μέλος του (ISC)2 σε καλή κατάσταση. Εάν εργάζεστε για αυτό το διαπιστευτήριο, θα έχετε το πολύ έξι χρόνια από την ημερομηνία επιτυχίας των εξετάσεων για να αποκτήσετε την απαραίτητη πενταετή επαγγελματική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: www.isc2.org

 35 Hours

Number of participants


Price per participant

Testimonials (4)

Related Categories