Cyber Security Training Courses

Cyber Security Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Cyber ​​Security (γνωστό και ως Cybersecurity, Internet Security ή IT Security), καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσα από μια διαδραστική συζήτηση και πρακτική πρακτική πώς να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική Cybersecurity μέσα στην οργάνωσή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία των κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών που απαιτούνται για τον εντοπισμό και τον μετριασμό των απειλών. Τα μαθήματα Διαδικτυακής Ασφάλειας διατίθενται ως διαδραστικά μαθήματα και ορισμένα από αυτά περιλαμβάνουν ένα εξάρτημα δοκιμών και πιστοποίησης. Η εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Cyber Security Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
35 hours
Overview
A CISSP is an information assurance professional who defines the architecture, design, management and/or controls that assure the security of business environments. The vast breadth of knowledge and the experience it takes to pass the exam is what sets a CISSP apart. The credential demonstrates a globally recognized level of competence provided by the (ISC)2® CBK®, which covers critical topics in security today, including cloud computing, mobile security, application development security, risk management and more.

This course helps you review the 10 domains of the information security practices. It also serves as a strong learning tool for mastering concepts and topics related to all aspects of information systems security.

Objectives:

- To review of the main topics of CISSP CBK (Common Body of Knowledge).
- To prepare for a CISSP examination
7 hours
Overview
This course covers the basic concepts of security and IT Security, with an emphasis on defending against network attacks. Participants will gain an understanding of essential security protocols and security concepts of web services. Recent attacks against cryptosystems and some recent related vulnerabilities will be referrenced
35 hours
Overview
Objectives:

To prepare the student for the Ethical Hacking and Countermeasures examination. On passing this examination you will be awarded the Certified Ethical Hacker certification

Target Audience:

This course will significantly benefit security officers, auditors, security professionals, site administrators, and anyone who is concerned about the integrity of the network infrastructure.
21 hours
Overview
Automotive refers to the securing of automotive electronic systems, communication networks, control algorithms, software, users, and underlying data from malicious attacks, damage, unauthorized access, or manipulation.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to safeguard connected vehicles from cyber attacks.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement cybersecurity in automotive systems.
- Choose the most suitable technologies, tools, and approaches.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
Αυτή είναι μια εισαγωγή μιας ημέρας στο ISO27001
7 hours
Overview
This course discusses how to manage an incident response team, how the first responder act, given the frequency and complexity of today's cyber attacks, incident response is a critical function for organizations. Incident response is the last line of defense, detecting and efficiently responding to incidents requires strong management processes, and managing an incident response team requires special skills and knowledge
14 hours
Overview
This course is designed to help the attendee to build organizational resilience against a range of threats so that organizations can respond effectively to incidents, maintain the availability of business operations and safeguard its interests.
14 hours
Overview
Network security begins at the physical level. In this instructor-led, live training, participants will learn the security risks related to computer server rooms and how to tighten security through smart practices, planning and technology implementation.

By the end of this training, participants will be able to:

- Assess their organization's security risk, as it relates to computer server rooms.
- Set up control and monitoring systems to restrict physical access to infrastructure.
- Design access policies for different members.
- Effectively communicate security policies with team members.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
BeyondCorp is an open source Zero Trust security framework that allows employees to work securely from any location without the need for a traditional VPN.

In this instructor-led, live training, participants will learn hands-on how to set up a Zero Security system as they set up and deploy BeyondCorop in a live-lab environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Assess their organization's existing security model.
- Shift access controls from the perimeter to individual devices and users.
- Deploy applications using a user and device-centric authentication and authorization workflow.
- Understand, plan and implement a Zero Trust network within their organization.

Audience

- Network engineers
- Cyber security professionals
- System architects
- IT managers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) is a legislation in the United States that provides provisions for data privacy and security for handling and storing medical information. These guidelines are a good standard to follow in developing health applications, regardless of territory. HIPAA compliant applications are recognized and more trusted globally.

In this instructor-led, live training (remote), participants will learn the fundamentals of HIPAA as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of HIPAA
- Develop health applications that are compliant with HIPAA
- Use developer tools for HIPAA compliance

Audience

- Developers
- Product Managers
- Data Privacy Officers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
___ είναι ___.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε ___ που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ___ για να ___.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων ___.
- ___
- ___
- ___

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ___, παρακαλούμε επισκεφθείτε: ___
14 hours
Overview
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. One of the major hurdles in deployment of IoT solutions is security. Since IoT technologies involves a broad range of devices, designing IoT security is critical to a successful IoT deployment.

In this instructor-led, live training, participants will understand Internet of Things (IoT) architectures and learn the different IoT security solutions applicable to their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand IoT architectures.
- Understand emerging IoT security threats and solutions.
- Implement technologies for IoT security in their organization.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange
35 hours
Overview
This class will help the attendees to scan, test, hack and secure their own systems. To gain an in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. The attendees will get to know how perimeter defences work and then be led into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. The attendees then will learn how intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system, Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation.
7 hours
Overview
NetNORAD is a system built by Facebook to troubleshoot network problems via end-to-end probing, independent of device polling.

In this instructor-led, live training, participants will learn how NetNORAD and active path testing can help them improve their network troubleshooting methods.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how NetNORAD works
- Learn the design principles behind NetNORAD
- Use open-source NetNORAD tools with their own code to implement a fault detection system

Audience

- Network engineers
- Developers
- System engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
NB-IoT allows IoT devices to operate over carrier networks such as GSM and "guard bands" between LTE channels. NB-IoT needs only 200kHz of bandwidth and can efficiently connect large numbers of endpoint devices (up to 50,000 per NB-IoT network cell). Its low power requirements makes it ideal for use in small, uncomplicated IoT gadgets such as smart parking, utilities and wearables.

Most of today's IoT connections are industrial. Industrial IoT (IIoT) connections require Low Power Wide Area (LPWA) technologies to provide connectivity, coverage and subscription capabilities for low bandwidth applications. Although these requirements could be served by existing cellular networks, such networks may not be ideal. NB-IoT (Narrow Band IoT) technology offers a promising solution.

In this instructor-led, live training, participants will learn about the various aspects of NB-IoT (also known as LTE Cat NB1) as they develop and deploy a sample NB-IoT based application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify the different components of NB-IoT and how to fit together to form an ecosystem.
- Understand and explain the security features built into NB-IoT devices.
- Develop a simple application to track NB-IoT devices.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
Description:

This class will immerse the students into an interactive environment where they will be shown how to scan, test, hack and secure their own systems. The lab intensive environment gives each student in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. Students will begin by understanding how perimeter defences work and then be lead into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. Students then learn how Intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system. Students will also learn about Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation.

Target Audience:

This course will significantly benefit security officers, auditors, security professionals, site administrators, and anyone who is concerned about the integrity of the network infrastructure.
35 hours
Overview


Target Audience would be - Network server administrators, firewall administrators, information security analysts, system administrators, and risk assessment professionals
14 hours
Overview
το

Ίντι είναι ένα έργο Υπερκαθολικού για τη δημιουργία αποκεντρωμένων συστημάτων ταυτότητας. Περιλαμβάνει εργαλεία, βιβλιοθήκες και επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα για τη δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων με ρίζες σε αλυσίδες μπλοκ ή άλλα κατανεμημένα λογιστικά βιβλία.

σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα αποκεντρωμένο σύστημα ταυτότητας με βάση την Ίντι.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- δημιουργία και διαχείριση αποκεντρωμένων, αυτοκυριαρχικών ταυτοτήτων χρησιμοποιώντας κατανεμημένα λογιστικά βιβλία.
- Ενεργοποίηση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών ταυτοτήτων σε τομείς, εφαρμογές και σιλό.
- κατανόηση των βασικών εννοιών όπως η ανταλλαγή με έλεγχο από το χρήστη, η ανάκληση, τα αποκεντρωμένα αναγνωριστικά (DIDs), οι εκτός καθολικού παράγοντες, η ελαχιστοποίηση δεδομένων κ. λπ.
- Use Ίντι για να επιτρέψετε στους κατόχους ταυτοτήτων να ελέγχουν ανεξάρτητα τα προσωπικά τους δεδομένα και σχέσεις.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση
7 hours
Overview
Apache Shiro is a powerful Java security framework that performs authentication, authorization, cryptography, and session management.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure a web application with Apache Shiro.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Shiro's API to secure various types of applications, including mobile, web and enterprise
- Enable logins from various data sources, including LDAP, JDBC, Active Directory, etc.

Audience

- Developers
- Security engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Shadowsocks is an open-source, secure socks5 proxy.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure an internet connection through a Shadowsocks proxy.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Shadowsocks on any of a number of supported platforms, including Windows, Linux, Mac, Android, iOS, and OpenWrt.
- Deploy Shadosocks with package manager systems, such as pip, aur, freshports and others.
- Run Shadowsocks on mobile devices and wireless networks.
- Understand how Shadowsocks encrypts messages and ensures integrity and authenticity.
- Optimize a Shadowsocks server

Audience

- Network engineers
- System Administrators
- Computer technicians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
___ is ___.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at ___ who wish to use ___ to ___.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure ___.
- ___
- ___
- ___

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about ___, please visit: ___
35 hours
Overview
Overview:

Certified Information Systems Security Professional certification is recognised as a key qualification for developing a senior career in information security, audit and IT governance management. Held by over 30,000 qualified professionals worldwide, the Certified Information Systems Security Professional qualification shows proven knowledge and is the key to a higher earning potential in roles that include CISO, CSO and senior security manager.

You will learn to:

- Use the knowledge gained in a practical manner beneficial to your organisation
- Protect your organisational assets using access control techniques and strengthen confidentiality and integrity controls from the world of cryptography
- Secure your network architecture and design (implement Cyber security)
- Achieve your organisational objectives such as legal & compliance, Information assurance, security and data governance
- Enhance IT services secure delivery via Security operations, architecture and design principles
- Implement business resiliency via Business Continuity Plan
- You will gain a thorough understanding of the 8 domains as prescribed by (ISC)2®.

The Main Goal:

- To pass your CISSP examination first time.

Target Audience:

This training is intended for individuals preparing for the CISSP certification exam.
7 hours
Overview
This course discusses how to manage an incident response team. how the first responder act, given the frequency and complexity of today's cyber attacks, incident response is a critical function for organizations.

Incident response is the last line of defense, detecting and efficiently responding to incidents requires strong management processes, and managing an incident response team requires special skills and knowledge
14 hours
Overview
This class will help the attendees to scan, test, hack on secure their own systems, get in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. the attendees know how perimeter defenses work and then be lead into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed, the attendees then will learn how intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system, Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation.
21 hours
Overview
In this course, you will learn the principles and techniques for digital forensics investigation and the spectrum of available computer forensics tools. You will learn about core forensics procedures to ensure court admissibility of evidence, as well as the legal and ethical implications.

You will learn how to perform a forensic investigation on both Unix/Linux and Windows systems with different file systems. with many advanced topics like wireless, network, web, DB and Mobile crimes investigation
14 hours
Overview
Digital Forensics and Investigations is a comprehensive entry level course to teach the basic theoretical concepts of digital forensics as well as the practical side of digital forensics, i.e. how to conduct digital forensic investigations.

This course is designed for a wide range of people such as law enforcers, crime investigators, managers in larger organizations, technical personnel in larger organizations, and anyone else interested in a general background of digital forensics.
7 hours
Overview
This course will introduce the scientific principles and practical techniques that are used in crime scenes , in addition to cover the basics of Biometric Forensic and what is related approaches in the technological landscape.
7 hours
Overview
This course was put together focusing on what today’s Mobile Forensics practitioner requires, Basics of Android and iOS areas this course will be cover & the analysis using reverse engineering understanding how the popular Mobile OSs are hardened to defend against common attacks and exploits.

Upcoming Cyber Security Courses

Weekend Cyber Security courses, Evening Cyber Security training, Cyber Security boot camp, Cyber Security instructor-led, Weekend Cyber Security training, Evening Cyber Security courses, Cyber Security coaching, Cyber Security instructor, Cyber Security trainer, Cyber Security training courses, Cyber Security classes, Cyber Security on-site, Cyber Security private courses, Cyber Security one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!