Access Training Courses

Access Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά σεμινάρια της Microsoft Access (Ms Access), υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε την Access για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Η εκπαίδευση πρόσβασης είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Microsoft Access Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
21 hours
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
21 hours
21 hours
Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα μάθουν πώς να σχεδιάσουν μια βάση δεδομένων και πώς να την προσαρμόσουν για να εργαστούν με τον τελικό χρήστη.
21 hours
Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα μάθουν πώς να επιταχύνουν τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, πώς να γράφουν προηγμένα ερωτήματα, να δημιουργήσουν ένα βολικό σύστημα φόρμας και αναφοράς. Το μάθημα εισάγει τον συμμετέχοντα να αυτοματοποιήσει όλες τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας μακροί και VBA.
14 hours
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για άτομα με βάσεις δεδομένων προπληροφόρησης που χρησιμοποιούν SQL ερωτήσεις ή ερωτήσεις.
14 hours
Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα μάθουν την ορολογία των σχετικών βάσεων δεδομένων, θα αποκτήσουν τις δεξιότητες για το σχεδιασμό εφαρμογών βάσης δεδομένων, θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της δημιουργίας φόρμας και εκθέσεων.
14 hours
Microsoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.

Last Updated:

Online Microsoft Access courses, Weekend Microsoft Access courses, Evening Access training, Access boot camp, Access instructor-led, Weekend Access training, Evening Microsoft Access courses, Ms Access coaching, Ms Access instructor, Microsoft Access trainer, Ms Access training courses, Microsoft Access classes, Microsoft Access on-site, Ms Access private courses, Microsoft Access one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions