Access Training Courses

Access Training Courses

Τοπικά, με καθοδήγηση εκπαιδευτή, ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft Access (MS Access) επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης τον τρόπο χρήσης της Access για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Η εκπαίδευση στην πρόσβαση είναι διαθέσιμη ως «ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microsoft Access Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
21 hours
Overview
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
14 hours
Overview
Microsoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.
21 hours
Overview
21 hours
Overview
The course participants will learn how to speed up the operation of the database, how to write advanced queries, create a convenient system of forms and reporting. The course introduces the participant to automate all operations using macros and VBA.
14 hours
Overview
The course is designed for persons with pre-information databases using SQL queries or queries.
14 hours
Overview
The course participants will learn the terminology of relational databases, acquire the skills to design database applications, know the basic principles of creating forms and reports.

Upcoming Microsoft Access Courses

Online Microsoft Access courses, Weekend Microsoft Access courses, Evening Access training, Access boot camp, Access instructor-led, Weekend Access training, Evening Microsoft Access courses, Ms Access coaching, Ms Access instructor, Microsoft Access trainer, Ms Access training courses, Microsoft Access classes, Microsoft Access on-site, Ms Access private courses, Microsoft Access one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions