Access Training Courses

Access Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης με επίκεντρο το μάθημα της Microsoft Access (Ms Access), επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιούν την Access για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Η κατάρτιση για την πρόσβαση είναι διαθέσιμη ως "επί τόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Access Course Outlines

CodeNameDurationOverview
sqlmsaSQL in Microsoft Access14 hoursThis SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
2370Access VBA21 hours
3041Access Advanced21 hoursThe course participants will learn how to speed up the operation of the database, how to write advanced queries, create a convenient system of forms and reporting. The course introduces the participant to automate all operations using macros and VBA.
3082Microsoft Access - download the data14 hoursThe course is designed for persons with pre-information databases using SQL queries or queries.
23428Access Intermediate14 hoursThe course participants will learn the terminology of relational databases, acquire the skills to design database applications, know the basic principles of creating forms and reports.
vbaaccessexcelVBA For Access & Excel21 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
accbasAccess Basics14 hoursMicrosoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.

Upcoming Access Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Access Intermediate - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-03-19 09:303000EUR / 3600EUR
Access Intermediate - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-05-09 09:303000EUR / 3600EUR
Access Intermediate - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-05-28 09:303000EUR / 3600EUR
Access Intermediate - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-07-11 09:303000EUR / 3600EUR
Access Intermediate - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-07-30 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Access courses, Evening Access training, Access boot camp, Access instructor-led, Weekend Access training, Evening Access courses, Access coaching, Access instructor, Access trainer, Access training courses, Access classes, Access on-site, Access private courses, Access one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!