Akka Training Courses

Akka Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Akka, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω διαδραστικών πρακτικών πρακτικών τις αρχές σχεδιασμού πίσω από το Akka, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου ηθοποιού και του ενεργητικού μανιφέστο, και πώς να δημιουργήσει και να αναπτύξει μια ασύγχρονη εφαρμογή που βασίζεται σε μηνύματα στην Akka. Η εκπαίδευση Akka είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Akka Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the design principles behind Akka, including the Actor Model and Reactive Manifesto, as they build and deploy an asynchronous, message-driven application in Akka.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply the "let it crash" model to build applications that self-heal and systems that never stop.
- Understand Actors, actor lifecycle and how to employ them to create proper, concurrent parallel systems.
- Build Reactive Architecture that is responsive, elastic, resilient, and message driven.
- Integrate remoting and clustering features with third party systems.
- Deploy the Akka toolkit in production systems, scaling it to multiple nodes and third party systems.
- Manage system behavior and horizontal distribution.
- Build systems that "react" to environmental changes.
21 hours
Overview
This training outline is intended to bring attendees from a beginner to an intermediate/advanced level in the understanding and knowledge of the Akka framework.

The entire course is hands on, mostly driven by the trainer in the beginning and progressively shifting towards the attendees producing code themselves (and downloading implementations/solutions written by the trainer).

Attendees are not expected to have prior knowledge of Scala, the trainer will take the necessary time to explain and clarify all the intricacies that relate to the Scala code used.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at experienced Akka developers who wish to scale out their applications to multiple nodes and 3rd party systems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Take advantage of Akka's advanced features to extend their existing Akka applications
- Develop and deploy complex, large-scale applications.
- Scale an existing application beyond a single JVM.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at experienced Akka developers who wish to use the Akka Streams API to write applications for consuming streaming data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of streams and how they are implemented in Akka.
- Use the various Akka Streams API components to build fault tolerant streams.
- Deploy an Akka Streams application to production.

Upcoming Akka Courses

Online Akka courses, Weekend Akka courses, Evening Akka training, Akka boot camp, Akka instructor-led, Weekend Akka training, Evening Akka courses, Akka coaching, Akka instructor, Akka trainer, Akka training courses, Akka classes, Akka on-site, Akka private courses, Akka one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions