Argo CD Training Courses

Argo CD Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά μαθήματα εκπαίδευσης Argo CD υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το Argo CD για να αυτοματοποιήσετε την ανάπτυξη και τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εφαρμογών Kubernetes. Η εκπαίδευση Argo CD είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. Το Argo CD είναι επίσης γνωστό ως argocd, argo-cd και argoproj. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Argo CD Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Argo CD (επίσης γνωστή ως argocd, argo-cd και argoproj) είναι ένα διαφημιστικό, συνεχές εργαλείο παράδοσης για Kubernetes κλάστρες που απλοποιεί την παρακολούθηση και την εκτέλεση εφαρμογών. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε διαχειριστές συστήματος και προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Argo CD για την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης και της διαχείρισης του κύκλου ζωής των εφαρμογών. Μετά το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αυτοματοποιήσουν, να παρακολουθήσουν, να ελέγξουν και να γυρίσουν πίσω τα συστήματά τους χρησιμοποιώντας Argo CD. Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Argo CD courses, Weekend Argo CD courses, Evening Argo CD training, Argo CD boot camp, Argo CD instructor-led, Weekend Argo CD training, Evening Argo CD courses, Argo CD coaching, Argo CD instructor, Argo CD trainer, Argo CD training courses, Argo CD classes, Argo CD on-site, Argo CD private courses, Argo CD one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions