DevOps Training Courses

DevOps Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα DevOps, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να επιλέγετε, να εφαρμόζετε και να διαχειρίζεστε τα εργαλεία και τις διαδικασίες βελτιστοποίησης της προσπάθειας ανάπτυξης λογισμικού. Η εκπαίδευση DevOps είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

DevOps Subcategories

DevOps Course Outlines

CodeNameDurationOverview
qaciQuality Assurance and Continuous Integration14 hoursTraining is open to both developers, Scrum Masters, Product Owner and also some aspects of the business department. The purpose of training is to introduce topics Quality Assurance and Continuous Integration and their place in projects conducted agile methodologies. Participants will gain a broad perspective on the issues discussed as well as practical knowledge of the tools and processes of software development in line with the QA / CI. Representatives of business, will be able to know the benefits of implementing those tools and processes and translate into both the time and cost of software development. The issues presented are based on PHP or Java, depending on customer requirements.
travisciTravis CI: Cloud Based Continuous Integration7 hoursTravis CI is a hosted, distributed continuous integration service used to build and test software projects hosted on GitHub. It is a hosted alternative to Jenkins.

In this instructor-led, live training, participants will learn a cloud-based approach to continuous integration as they build and deploy a sample web application using Travis CI.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and test projects hosted on GitHub
- Deploy an application to different hosting providers using Travis CI
- Use Travis CI to automatically check software when committed to GitHub
- Run automated tests on different machines, operating systems and software versions
- Integrate Travis CI with third-party tools

Audience

- Developers
- Testers
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
ciforjsContinuous Integration for JavaScript14 hoursContinuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Continuous Integration for JavaScript as they step through setting up a Continuous Integration process for a JavaScript project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Build their own Continuous Integration system for their JavaScript projects

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
gocdGoCD: Continuous Delivery for Agile Development7 hoursContinuous Delivery is a development practice wherein developers release new changes to users quickly and sustainably. GoCD is an open source tool used to achieve continuous delivery in software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Delivery (CD) as they step through setting up and configuring CD pipelines on GoCD.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Delivery
- Use GoCD to set up their CD process and pipelines
- Configure GoCD depending on their needs

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
codeshipCodeship: Continuous Integration for Agile Development7 hoursContinuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly. Codeship is a platform that provides Continuous Integration services in the cloud.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Integration as they step through setting up a simple Continuous Integration process on Codeship.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Operate the essential functions in Codeship
- Set up a simple CI process using Codeship

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
openshiftfordevOpenShift Container Platform for Developers21 hoursOpenShift Container Platform is a container application platform for deploying Docker and Kubernetes in the enterprise. It is maintained by Red Hat.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, update, and maintain applications using OpenShift Container Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Automate part of the software delivery pipeline
- Implement user stories for an existing Java EE application
- Deploy an application to an OpenShift instance
- Apply the principles of the DevOps philosophy and enable continuous delivery of an application

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
jenkinsmavenContinuous Integration with Jenkins and Maven21 hoursJenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development.

In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment.

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
prcDevOpPractical DevOps14 hoursA two day, hands-on practical DevOps course
devopssecurityDevOps Security: Creating a DevOps Security Strategy7 hoursDevOps is a software development approach that aligns application development with IT operations. Some of the tools that have emerged to support DevOps include: automation tools, containerization and orchestration platforms. Security has not kept up with these developments.

In this course, participants will learn how to formulate the proper security strategy to face the DevOps security challenge.

Audience

- Devops engineers
- Security engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, some hands-on practice
agilesofttestciAgile Software Testing with Continuous Integration28 hoursAgile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development.

Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
DEVOPSJEEFundamentals of Devops for Java Enterprise Edition Projects21 hoursThis training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. It is specifically focused on projects on the Java Platform. Upon completion of this training course, students will have a fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, Git and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material.

Topics:

- DevOps practices and tools
- Puppet
- Technical introduction to cloud computing
- Jenkins
awsdevAWS DevOps Engineers21 hoursAudience:

Cloud engineers, Solution architects, Centre of excellence team, Window server administrators, Unix/Linux administrator, Storage administrators, network administrators, Virtualization administrators

Course Objectives:

This course is designed to teach you how to:

- Use the principal concepts and practices behind the DevOps methodology
- Design and implement an infrastructure on AWS that supports one or more DevOps development projects
- Use AWS CloudFormation and AWS OpsWorks to deploy the infrastructure necessary to create development, test, and production environments for a software development project
- Use AWS CodeCommit and understand the array of options for enabling a Continuous Integration environment on AWS
- Use AWS CodePipeline to design and implement a Continuous Integration and Delivery pipeline on AWS
- Implement several common Continuous Deployment use cases using AWS technologies, including blue/green deployment and A/B testing
- Distinguish between the array of application deployment technologies available on AWS (including AWS CodeDeploy, AWS Opsworks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 Container Service, and Amazon EC2 Container Registry), and decide which technology best fits a given scenario
- Fine tune the applications you deliver on AWS for high performance and use AWS tools and technologies to monitor your application and environment for potential issues
jenkinsJenkins: Continuous Integration for Agile Development14 hoursJenkins is an open-source continuous integration tool written in Java. It is a server-based system that runs in a servlet container such as Apache Tomcat. Jenkins supports a number of Software Configuration Management (SCM) tools, including CVS, Subversion, Git, Perforce, and Clearcase, among others. It is highly scriptable and provides support for Apache Ant, Apache Maven, shell scripts, and Windows batch commands.

This course covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class.

Audience

- Build engineers
- Software developers involved in agile development
- QA engineers
- Project managers
- Release managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
SeleniumJenkinsTest Automation with Selenium and Jenkins21 hoursThis course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins.

Intended Audience:

- Software test engineers
- Software developers involved in agile development
- Release managers
- QA engineers

At the end of Selenium training the delegates will be able to:

- Use Selenium test suite effectively in real projects
- Use Selenium for cross browser testing
- Distribute the tests using Selenium Grid
- Run regression Selenium tests in Jenkins
- Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
autzabbixAutomated Monitoring with Zabbix14 hoursThis course focuses on practical implementation and tooling. This course covers the installation, planning and configuration of Zabbix
DEVOPStoosDevOps Practical Implementation and Tools21 hoursThis course focuses on practical implementation and tooling. It assumes good knowledge on theoretical principals (see DEVOPS course) as it focuses on newest tools and methods of implementing DevOps principles.
DEVOPSFundamentals of Devops21 hoursThis training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. Upon completion of this training course, students will have fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material. TOPICS DevOps practices and tools Puppet Technical introduction to cloud computing Jenkins
jenkinsdotnetJenkins for .Net Continuous Integration (CI)14 hoursWhen developers finish writing a piece of code, they often integrate their code into an application, copy the application into a folder, run the application installer, then initialize the application to check whether it runs as expected. This manual approach does not scale very well, is tedious, very error-prone and offers no mechanism for tracking changes during the process.

A better approach would be to automate the process using Continuous Integration. Continuous Integration refers to the processes, tools and infrastructure needed to automate the building, deployment and testing of software applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to transform a traditional, manual (or semi-manual) approach to software deployment into an agile, Continuous Integration (CI) one using Jenkins. Participants carry out a series of hands-on, live-lab exercises throughout the course, applying their new knowledge to various software development and deployment problems every step of the way. Interaction among the instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved throughout the training. The training is especially focused on .Net application development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins for .Net application development
- Use Jenkins to automate the process of checking in and merging .Net source code into a code repository
- Use Jenkins to automate the process of downloading, compiling and deploying an application to a release server
- Integrate Jenkins with other software development tools such as issue trackers and

Audience

- .Net developers
- Build engineers
- QA engineers
- Project managers
- Release managers
- DevOps engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming DevOps Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Automated Monitoring with Zabbix - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-01-01 09:303500EUR / 4100EUR
Automated Monitoring with Zabbix - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-01-10 09:303500EUR / 4100EUR
Automated Monitoring with Zabbix - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-02-06 09:303500EUR / 4100EUR
Automated Monitoring with Zabbix - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:303500EUR / 4100EUR
Automated Monitoring with Zabbix - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-03-06 09:303500EUR / 4100EUR
Weekend DevOps courses, Evening DevOps training, DevOps boot camp, DevOps instructor-led, Weekend DevOps training, Evening DevOps courses, DevOps coaching, DevOps instructor, DevOps trainer, DevOps training courses, DevOps classes, DevOps on-site, DevOps private courses, DevOps one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!