ATDD Training Courses | Acceptance Test Driven Development (ATDD) Training Courses

ATDD Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Acceptance Test Driven Development (ATDD) με επίκεντρο τους εκπαιδευτές καλύπτουν διάφορες εφαρμογές πραγματικού κόσμου για ATDD. Τα μαθήματα καλύπτουν τομείς όπως οι προδιαγραφές μέσω παραδείγματος, Ανάπτυξη με οδηγό συμπεριφοράς (BDD), Ανάπτυξη οδηγούμενου από παράδειγμα (EDD), Ανάπτυξη με υποστήριξη υποβοήθησης (SDD) και Ανάπτυξη δοκιμών (TDD). Η εκπαίδευση ATDD είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Το ATDD είναι επίσης γνωστό ως Ανάπτυξη οδήγησης δοκιμής ιστοριών. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ATDD Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
Η κατάρτιση έχει σχεδιαστεί τόσο για το προσωπικό πληροφορικής όσο και για το επιχειρησιακό προσωπικό. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει έναν τρόπο να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν συμπεριφορικές δοκιμές για να καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία πιο αξιόπιστου λογισμικού χωρίς την ανάγκη δαπανηρών και προηγμένων εργαλείων.
7 hours
Overview
Cucumber Electron is a framework for writing BDD (Behavior Driven Development) tests in plain language, with Electron, a framework for building desktop apps using Web technologies. It is intended for testing Javascript web applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases for node.js applications using Cucumber Electron.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run BDD tests and application code in a single process (no transpiling)
- Write tests that are faster, less brittle and easier to debug

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Το J Behave είναι ένα πλαίσιο BDD βασισμένο σε Java , ανοιχτού κώδικα, για τη συγγραφή δοκιμασιών σε φυσικό στυλ γλώσσας. Το BDD ή η Ανάπτυξη Συμπεριφοράς, είναι μια ευέλικτη τεχνική ανάπτυξης λογισμικού που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών, QA και μη τεχνικών επιχειρηματιών σε ένα πρόγραμμα λογισμικού.

Αυτή η εκπαίδευση αρχίζει με μια συζήτηση για το BDD και πως το πλαίσιο J Behave μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή δοκιμών BDD για εφαρμογές ιστού. Οι συμμετέχοντες έχουν άφθονες ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν με τον εκπαιδευτή και τους συνομηλίκους, ενώ υλοποιούν τις έννοιες και τις τακτικές που έχουν μάθει σε αυτό το πρακτικό εργαστηριακό εργαστηριακό περιβάλλον.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια σταθερή κατανόηση του BDD και του J Behave , καθώς και την απαραίτητη πρακτική και εργαλειοθήκη για τη σύνταξη δοκιμαστικών περιπτώσεων για τα σενάρια δοκιμών λογισμικού πραγματικού κόσμου.

Κοινό

- Δοκιμαστές και προγραμματιστές

Μορφή του μαθήματος

- Μεγάλη έμφαση στην πρακτική άσκηση. Οι περισσότερες από τις έννοιες μαθαίνονται μέσω δειγμάτων, ασκήσεων και πρακτικής ανάπτυξης.
7 hours
Overview
In this instrucor-led, live training in Ελλάδα participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation.

By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.

Upcoming ATDD (Acceptance Test Driven Development) Courses

Online ATDD (Acceptance Test Driven Development) courses, Weekend ATDD courses, Evening Acceptance Test Driven Development (ATDD) training, Acceptance Test Driven Development (ATDD) boot camp, Acceptance Test Driven Development instructor-led, Weekend ATDD (Acceptance Test Driven Development) training, Evening ATDD (Acceptance Test Driven Development) courses, Acceptance Test Driven Development coaching, ATDD (Acceptance Test Driven Development) instructor, ATDD trainer, Acceptance Test Driven Development (ATDD) training courses, ATDD classes, ATDD (Acceptance Test Driven Development) on-site, Acceptance Test Driven Development private courses, ATDD (Acceptance Test Driven Development) one on one trainingOnline Acceptance Test Driven Development (ATDD) courses, Weekend ATDD courses, Evening ATDD (Acceptance Test Driven Development) training, Acceptance Test Driven Development boot camp, Acceptance Test Driven Development (ATDD) instructor-led, Weekend Acceptance Test Driven Development training, Evening ATDD courses, ATDD (Acceptance Test Driven Development) coaching, Acceptance Test Driven Development (ATDD) instructor, ATDD trainer, ATDD (Acceptance Test Driven Development) training courses, ATDD (Acceptance Test Driven Development) classes, ATDD on-site, ATDD (Acceptance Test Driven Development) private courses, ATDD (Acceptance Test Driven Development) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions