ATDD Training Courses

ATDD Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Acceptance Test Driven Development (ATDD) με επίκεντρο τους εκπαιδευτές καλύπτουν διάφορες εφαρμογές πραγματικού κόσμου για ATDD. Τα μαθήματα καλύπτουν τομείς όπως οι προδιαγραφές μέσω παραδείγματος, Ανάπτυξη με οδηγό συμπεριφοράς (BDD), Ανάπτυξη οδηγούμενου από παράδειγμα (EDD), Ανάπτυξη με υποστήριξη υποβοήθησης (SDD) και Ανάπτυξη δοκιμών (TDD). Η εκπαίδευση ATDD είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Το ATDD είναι επίσης γνωστό ως Ανάπτυξη οδήγησης δοκιμής ιστοριών. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ATDD Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
The training is designed for both IT and business staff. The aim of the course is to provide a way to facilitate communication between departments in the software development process. Participants learn behavioral testing to make it possible to create more reliable software without the need for costly and advanced tools.
7 hours
Overview
Cucumber Electron is a framework for writing BDD (Behavior Driven Development) tests in plain language, with Electron, a framework for building desktop apps using Web technologies. It is intended for testing Javascript web applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases for node.js applications using Cucumber Electron.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run BDD tests and application code in a single process (no transpiling)
- Write tests that are faster, less brittle and easier to debug

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
JBehave is an open-source, Java-based BDD framework for writing tests in a natural language style. BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project.

This training begins with a discussion of BDD and how the JBehave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and JBehave, as well as the necessary practice and toolset to write test cases for real-world software test scenarios.

Audience

- Testers and Developers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
7 hours
Overview
"40% to 70% of the time spent by many test automation teams is spent on maintaining their test suites ...either refactoring tests because the application changed but also just sifting through the results of the tests when they break..." -- John Furguson Smart, creator of Serenity.

Serenity is an open-source reporting library that enables testers to write well-structured, maintainable acceptance criteria. Serenity produces rich and meaningful test reports ("living documentation") that not only report on the test results, but also document what they did, in a step-by-step narrative format that includes test data and screenshots.

In this instrucor-led, live training participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation.

By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.

Format of the Course

- This course walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Serenity in various test scenarios.

Upcoming ATDD Courses

Weekend ATDD courses, Evening ATDD training, ATDD boot camp, ATDD instructor-led, Weekend ATDD training, Evening ATDD courses, ATDD coaching, ATDD instructor, ATDD trainer, ATDD training courses, ATDD classes, ATDD on-site, ATDD private courses, ATDD one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!