Autosar Training Courses

Autosar Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά σεμινάρια AUTOSAR (Αρχιτεκτονική AUTomotive Open System) από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης τα βασικά και προηγμένα θέματα του AUTOSAR. Η εκπαίδευση AUTOSAR είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Autosar Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Το AUTOSAR RTE (AUTomotive Open System Architecture Run-Time Environment) είναι ένα επίπεδο λογισμικού που λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ των διαφόρων στοιχείων λογισμικού των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου ενός οχήματος και του υποκείμενου υλικού. Παρέχει έναν τυποποιημένο μηχανισμό επικοινωνίας, επιτρέποντας αποτελεσματική και απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των στοιχείων.Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση (διαδικτυακή ή επιτόπια) υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών απευθύνεται σε προγραμματιστές λογισμικού προηγμένου επιπέδου που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση και κατανόηση των συστημάτων AUTOSAR RTE και να κατακτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύνθετων συστημάτων AUTOSAR RTE στον οργανισμό τους. Θα καλύπτει προηγμένα θέματα όπως μοτίβα σχεδίασης RTE, διαμόρφωση, δημιουργία, δοκιμές και τεχνικές εντοπισμού σφαλμάτων και διάφορα στοιχεία AUTOSAR RTE.Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
  Αναλύστε τις απαιτήσεις RTE και σχεδιάστε αποτελεσματικές λύσεις RTE για πολύπλοκες εφαρμογές αυτοκινήτων. Αναπτύξτε και ενσωματώστε στοιχεία AUTOSAR RTE, όπως στοιχεία λογισμικού, διεπαφές επικοινωνίας και διεπαφές υπηρεσιών. Βελτιστοποιήστε την απόδοση RTE διαμορφώνοντας τις παραμέτρους RTE, εφαρμόζοντας προσαρμοσμένες επεκτάσεις RTE και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές. Αντιμετωπίστε κοινά προβλήματα RTE και εφαρμόστε αποτελεσματικές τεχνικές εντοπισμού σφαλμάτων. Χρησιμοποιήστε προηγμένες δυνατότητες RTE, όπως υποστήριξη πολλαπλών πυρήνων, μηχανισμούς ασφαλείας και κατανεμημένα συστήματα.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
  Για να ζητήσετε μια εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
7 hours
Το AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) είναι μια αρχιτεκτονική λογισμικού για την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία χρησιμοποιεί μοντέλο σχεδιασμού λογισμικού βασισμένο σε στοιχεία για το σχεδιασμό συστημάτων οχημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση (διαδικτυακά ή επιτόπου) υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή απευθύνεται σε μηχανικούς αυτοκινήτων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το AUTOSAR για να σχεδιάσουν ελεγκτές κινητήρων αυτοκινήτων. Στο τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανόηση της αρχιτεκτονικής και της μεθοδολογίας του AUTOSAR. Μάθετε πώς να σχεδιάζετε ελεγκτές κινητήρων χρησιμοποιώντας το AUTOSAR.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτική εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε ζωντανό εργαστηριακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να το κανονίσουμε.
14 hours
Μια διήμερη σειρά σπουδών που καλύπτει όλες τις αρχές που σχετίζονται με την Αρχιτεκτονική Συστημάτων Αυτοματισμού OpenTime, το πιο γνωστό βιομηχανικό πρότυπο για την ανάπτυξη λογισμικού αυτοκινήτων. το μάθημα περιέχει τόσο βασικά θέματα όσο και προχωρημένα θέματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για τους επαγγελματίες του αυτοκινήτου
7 hours
Το AUTOSAR (AutomatitiveOpen System ARchitecture) είναι μια αρχιτεκτονική λογισμικού αυτοκινήτου για την κατασκευή εφαρμογών οχημάτων. Παρέχει λειτουργίες συστήματος, διασυνδέσεις, οδηγούς και οδηγίες που επιτρέπουν τον διαχωρισμό λογισμικού και υλικού και οδηγούν σε αποδοτικότητα και επαναχρησιμοποίηση του κόστους. Η αρχιτεκτονική AUTOSAR παρέχει ένα διαγνωστικό σύστημα, εκ των οποίων το DEM (Διαγνωστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκδηλώσεων) είναι μία από τις ενότητες. Σε αυτή την εκπαιδευμένη, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να διαμορφώνουν το DEM, καθώς περνούν μέσα από τη δημιουργία και την προσαρμογή ενός δείγματος εφαρμογής AUTOSTAR (AutomomotiveOpen System ARchitecture).
  Μορφή του μαθήματος
  • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
  14 hours
  Autosar (AUTomotive Open System ARchitecture) είναι μια παγκόσμια αναπτυξιακή συνεργασία κατασκευαστών οχημάτων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και εταιρειών από την αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρονικών, ημιαγωγών και λογισμικού. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Autosar για να σχεδιάσουν αυτοκίνητα συστατικά. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
   Εγκατάσταση και διαμόρφωση Autosar Δημιουργήστε μια ροή εργασίας. Να πλοηγηθείτε ομαλά στο περιβάλλον Autosar Δουλεύει αποτελεσματικά.
  Η μορφή του μαθήματος
   Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
  Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
   Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με Autosar, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://www.autosar.org/about/
  Δεν παρέχουμε άδειες λογισμικού για αυτή την κατάρτιση. 

  Last Updated:

  Online Autosar courses, Weekend Autosar courses, Evening Autosar training, Autosar boot camp, Autosar instructor-led, Weekend Autosar training, Evening Autosar courses, Autosar coaching, Autosar instructor, Autosar trainer, Autosar training courses, Autosar classes, Autosar on-site, Autosar private courses, Autosar one on one training

  Course Discounts

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

  As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

  • delivering training and consultancy Worldwide
  • preparing training materials
  • creating new courses outlines
  • delivering consultancy
  • quality management

  At the moment we are focusing on the following areas:

  • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
  • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

  To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

  Apply now!

  This site in other countries/regions