Caffe Training Courses

Caffe Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Caffe, καθοδηγούμενο από εκπαιδευτικούς, αποδεικνύει μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης την εφαρμογή του Caffe ως πλαισίου βαθιάς μάθησης. Η εκπαίδευση Caffe είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Caffe Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Caffe is a deep learning framework made with expression, speed, and modularity in mind.

This course explores the application of Caffe as a Deep learning framework for image recognition using MNIST as an example

Audience

This course is suitable for Deep Learning researchers and engineers interested in utilizing Caffe as a framework.

After completing this course, delegates will be able to:

- understand Caffe’s structure and deployment mechanisms
- carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
- assess code quality, perform debugging, monitoring
- implement advanced production like training models, implementing layers and logging

Upcoming Caffe Courses

Weekend Caffe courses, Evening Caffe training, Caffe boot camp, Caffe instructor-led, Weekend Caffe training, Evening Caffe courses, Caffe coaching, Caffe instructor, Caffe trainer, Caffe training courses, Caffe classes, Caffe on-site, Caffe private courses, Caffe one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!