Machine Learning Training Courses

Machine Learning Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης με μάθημα Machine Learning (ML), καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, καταδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να εφαρμόζουν τεχνικές μηχανικής μάθησης και εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων πραγματικού κόσμου σε διάφορες βιομηχανίες. Τα μαθήματα NobleProg ML καλύπτουν διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των Python, R και Matlab. Μαθήματα μηχανικής μάθησης προσφέρονται για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως Χρηματοοικονομικές, Τραπεζικές και Ασφαλιστικές, και καλύπτουν τις βασικές αρχές της Μηχανικής Μάθησης καθώς και πιο προηγμένες προσεγγίσεις, όπως η Deep Learning. Η Εκπαίδευση Εκμάθησης Μηχανών είναι διαθέσιμη ως "ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Machine Learning Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
This course covers AI (emphasizing Machine Learning and Deep Learning) in Automotive Industry. It helps to determine which technology can be (potentially) used in multiple situation in a car: from simple automation, image recognition to autonomous decision making.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the iOS Machine Learning (ML) technology stack as they step through the creation and deployment of an iOS mobile app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a mobile app capable of image processing, text analysis and speech recognition
- Access pre-trained ML models for integration into iOS apps
- Create a custom ML model
- Add Siri Voice support to iOS apps
- Understand and use frameworks such as coreML, Vision, CoreGraphics, and GamePlayKit
- Use languages and tools such as Python, Keras, Caffee, Tensorflow, sci-kit learn, libsvm, Anaconda, and Spyder

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
OpenFace is Python and Torch based open-source, real-time facial recognition software based on Google's FaceNet research.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenFace's components to create and deploy a sample facial recognition application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Work with OpenFace's components, including dlib, OpenVC, Torch, and nn4 to implement face detection, alignment, and transformation
- Apply OpenFace to real-world applications such as surveillance, identity verification, virtual reality, gaming, and identifying repeat customers, etc.

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Course is dedicated for those who would like to know an alternative program to the commercial MATLAB package. The three-day training provides comprehensive information on moving around the environment and performing the OCTAVE package for data analysis and engineering calculations. The training recipients are beginners but also those who know the program and would like to systematize their knowledge and improve their skills. Knowledge of other programming languages is not required, but it will greatly facilitate the learners' acquisition of knowledge. The course will show you how to use the program in many practical examples.
14 hours
Overview
This classroom based training session will contain presentations and computer based examples and case study exercises to undertake with relevant neural and deep network libraries
28 hours
Overview
This course will give you knowledge in neural networks and generally in machine learning algorithm, deep learning (algorithms and applications).

This training is more focus on fundamentals, but will help you to choose the right technology : TensorFlow, Caffe, Teano, DeepDrive, Keras, etc. The examples are made in TensorFlow.
21 hours
Overview
This classroom based training session will explore machine learning tools with (suggested) Python. Delegates will have computer based examples and case study exercises to undertake.
21 hours
Overview
This course introduces machine learning methods in robotics applications.

It is a broad overview of existing methods, motivations and main ideas in the context of pattern recognition.

After a short theoretical background, participants will perform simple exercise using open source (usually R) or any other popular software.
21 hours
Overview
ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει γενική επάρκεια στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης στην πράξη. Μέσω της χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού Python και των διαφόρων βιβλιοθηκών της, και με βάση ένα πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων, αυτό το μάθημα διδάσκει πώς να χρησιμοποιείτε τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της μηχανικής μάθησης, πώς να κάνετε αποφάσεις μοντελοποίησης δεδομένων, να ερμηνεύσετε την τις εκροές των αλγορίθμων και να επικυρώσετε τα αποτελέσματα.

ο στόχος μας είναι να σας δώσουμε τις δεξιότητες για να κατανοήσετε και να χρησιμοποιήσετε τα πιο θεμελιώδη εργαλεία από την εργαλειοθήκη μηχανικής εκμάθησης με σιγουριά και να αποφύγετε τις κοινές παγίδες των εφαρμογών των Επιστημών δεδομένων.
14 hours
Overview
This classroom based training session will explore machine learning techniques, with computer based examples and case study solving exercises using a relevant programme languauge
7 hours
Overview
This training course is for people that would like to apply basic Machine Learning techniques in practical applications.

Audience

Data scientists and statisticians that have some familiarity with machine learning and know how to program R. The emphasis of this course is on the practical aspects of data/model preparation, execution, post hoc analysis and visualization. The purpose is to give a practical introduction to machine learning to participants interested in applying the methods at work

Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience.
7 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and use OpenNMT to carry out translation of various sample data sets. The course starts with an overview of neural networks as they apply to machine translation. Participants will carry out live exercises throughout the course to demonstrate their understanding of the concepts learned and get feedback from the instructor.

By the end of this training, participants will have the knowledge and practice needed to implement a live OpenNMT solution.

Source and target language samples will be pre-arranged per the audience's requirements.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
14 hours
Overview
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the R programming platform and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 hours
Overview
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Python programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 hours
Overview
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Scala programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
28 hours
Overview
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Python is a programming language famous for its clear syntax and readability. It offers an excellent collection of well-tested libraries and techniques for developing machine learning applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with Python

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This training course is for people that would like to apply Machine Learning in practical applications for their team. The training will not dive into technicalities and revolve around basic concepts and business/operational applications of the same.

Target Audience

- Investors and AI entrepreneurs
- Managers and Engineers whose company is venturing into AI space
- Business Analysts & Investors
21 hours
Overview
This course covers AI (emphasizing Machine Learning and Deep Learning)
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of live projects.

Audience

- Developers
- Data scientists
- Banking professionals with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
The Apache OpenNLP library is a machine learning based toolkit for processing natural language text. It supports the most common NLP tasks, such as language detection, tokenization, sentence segmentation, part-of-speech tagging, named entity extraction, chunking, parsing and coreference resolution.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create models for processing text based data using OpenNLP. Sample training data as well customized data sets will be used as the basis for the lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenNLP
- Download existing models as well as create their own
- Train the models on various sets of sample data
- Integrate OpenNLP with existing Java applications

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Το OpenNN είναι μια βιβλιοθήκη κατηγορίας ανοιχτού κώδικα γραμμένη σε C ++ που υλοποιεί νευρωνικά δίκτυα, για χρήση στη μηχανική μάθηση.

Σε αυτό το μάθημα θα ξεπεράσουμε τις αρχές των νευρωνικών δικτύων και θα χρησιμοποιήσουμε το OpenNN για την υλοποίηση μιας δειγματοληπτικής εφαρμογής.

Κοινό
Προγραμματιστές λογισμικού και προγραμματιστές που επιθυμούν να δημιουργήσουν εφαρμογές Deep Learning.

Μορφή του μαθήματος
Διάλεξη και συζήτηση σε συνδυασμό με πρακτικές ασκήσεις.
21 hours
Overview
Microsoft Cognitive Toolkit 2.x (previously CNTK) is an open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. According to Microsoft, CNTK can be 5-10x faster than TensorFlow on recurrent networks, and 2 to 3 times faster than TensorFlow for image-related tasks.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Microsoft Cognitive Toolkit to create, train and evaluate deep learning algorithms for use in commercial-grade AI applications involving multiple types of data such as data, speech, text, and images.

By the end of this training, participants will be able to:

- Access CNTK as a library from within a Python, C#, or C++ program
- Use CNTK as a standalone machine learning tool through its own model description language (BrainScript)
- Use the CNTK model evaluation functionality from a Java program
- Combine feed-forward DNNs, convolutional nets (CNNs), and recurrent networks (RNNs/LSTMs)
- Scale computation capacity on CPUs, GPUs and multiple machines
- Access massive datasets using existing programming languages and algorithms

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- If you wish to customize any part of this training, including the programming language of choice, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
TensorFlow Serving is a system for serving machine learning (ML) models to production.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to configure and use TensorFlow Serving to deploy and manage ML models in a production environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Train, export and serve various TensorFlow models
- Test and deploy algorithms using a single architecture and set of APIs
- Extend TensorFlow Serving to serve other types of models beyond TensorFlow models

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Deeplearning4j is an open-source, distributed deep-learning library written for Java and Scala. Integrated with Hadoop and Spark, DL4J is designed to be used in business environments on distributed GPUs and CPUs.

Word2Vec is a method of computing vector representations of words introduced by a team of researchers at Google led by Tomas Mikolov.

Audience

This course is directed at researchers, engineers and developers seeking to utilize Deeplearning4J to construct Word2Vec models.
35 hours
Overview
This course begins with giving you conceptual knowledge in neural networks and generally in machine learning algorithm, deep learning (algorithms and applications).

Part-1(40%) of this training is more focus on fundamentals, but will help you choosing the right technology : TensorFlow, Caffe, Theano, DeepDrive, Keras, etc.

Part-2(20%) of this training introduces Theano - a python library that makes writing deep learning models easy.

Part-3(40%) of the training would be extensively based on Tensorflow - 2nd Generation API of Google's open source software library for Deep Learning. The examples and handson would all be made in TensorFlow.

Audience

This course is intended for engineers seeking to use TensorFlow for their Deep Learning projects

After completing this course, delegates will:

-

have a good understanding on deep neural networks(DNN), CNN and RNN

-

understand TensorFlow’s structure and deployment mechanisms

-

be able to carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration

-

be able to assess code quality, perform debugging, monitoring

-

be able to implement advanced production like training models, building graphs and logging
35 hours
Overview
TensorFlow™ is an open source software library for numerical computation using data flow graphs.

SyntaxNet is a neural-network Natural Language Processing framework for TensorFlow.

Word2Vec is used for learning vector representations of words, called "word embeddings". Word2vec is a particularly computationally-efficient predictive model for learning word embeddings from raw text. It comes in two flavors, the Continuous Bag-of-Words model (CBOW) and the Skip-Gram model (Chapter 3.1 and 3.2 in Mikolov et al.).

Used in tandem, SyntaxNet and Word2Vec allows users to generate Learned Embedding models from Natural Language input.

Audience

This course is targeted at Developers and engineers who intend to work with SyntaxNet and Word2Vec models in their TensorFlow graphs.

After completing this course, delegates will:

- understand TensorFlow’s structure and deployment mechanisms
- be able to carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
- be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
- be able to implement advanced production like training models, embedding terms, building graphs and logging
7 hours
Overview
The Tensor Processing Unit (TPU) is the architecture which Google has used internally for several years, and is just now becoming available for use by the general public. It includes several optimizations specifically for use in neural networks, including streamlined matrix multiplication, and 8-bit integers instead of 16-bit in order to return appropriate levels of precision。

In this instructor-led, live training, participants will learn how to take advantage of the innovations in TPU processors to maximize the performance of their own AI applications.

By the end of the training, participants will be able to:

- Train various types of neural networks on large amounts of data.
- Use TPUs to speed up the inference process by up to two orders of magnitude.
- Utilize TPUs to process intensive applications such as image search, cloud vision and photos.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training, we cover the principles of Torch, its unique features, and how it can be applied in real-world applications. We step through numerous hands-on exercises all throughout, demonstrating and practicing the concepts learned.

By the end of the course, participants will have a thorough understanding of Torch's underlying features and capabilities as well as its role and contribution within the AI space compared to other frameworks and libraries. Participants will have also received the necessary practice to implement Torch in their own projects.

Format of the course

- Overview of Machine and Deep Learning
- In-class coding and integration exercises
- Test questions sprinkled along the way to check understanding
28 hours
Overview
This course explores, with specific examples, the application of Tensor Flow to the purposes of image recognition

Audience

This course is intended for engineers seeking to utilize TensorFlow for the purposes of Image Recognition

After completing this course, delegates will be able to:

- understand TensorFlow’s structure and deployment mechanisms
- carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
- assess code quality, perform debugging, monitoring
- implement advanced production like training models, building graphs and logging

Upcoming Machine Learning Courses

Weekend Machine Learning courses, Evening Machine Learning training, Machine Learning boot camp, Machine Learning instructor-led, Weekend Machine Learning training, Evening Machine Learning courses, Machine Learning coaching, Machine Learning instructor, Machine Learning trainer, Machine Learning training courses, Machine Learning classes, Machine Learning on-site, Machine Learning private courses, Machine Learning one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!