CCSK Training Courses

CCSK Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών καταδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τις βασικές αρχές του CCSK και βοηθούν τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εξέταση πιστοποίησης CCSK. Η εκπαίδευση CCSK είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

CCSK Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Description: This 2-day CCSK Plus course includes all content from the CCSK Foundation course, and expands on it with extensive hands-on labs in a second day of training. Students will learn to apply their knowledge by performing a series of exercises involving a scenario that brings a fictional organization securely into the cloud. After completing this training, students will be well prepared for the CCSK certification exam, sponsored by Cloud Security Alliance. This second day of training includes additional lecture, although students will spend most of their time assessing, building, and securing a cloud infrastructure during the exercises. Objectives: This is a two day class that begins with the CCSK- Basic training, followed by a second day of additional content and hands-on activities Target Audience: This class is geared towards security professionals, but is also useful for anyone looking to expand their knowledge of cloud security.

Last Updated:

Online CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) courses, Weekend CCSK courses, Evening Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) training, Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) boot camp, Certificate of Cloud Security Knowledge instructor-led, Weekend CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) training, Evening CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) courses, Certificate of Cloud Security Knowledge coaching, CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) instructor, CCSK trainer, Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) training courses, CCSK classes, CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) on-site, Certificate of Cloud Security Knowledge private courses, CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions