Chef Training Courses

Chef Training Courses

Τοπικές, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές ζωντανές σειρές μαθημάτων κατάρτισης σεμινάρια αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικών πρακτικών θετικών θεμάτων της ανάπτυξης και διαχείρισης υποδομών σεφ. Η εκπαίδευση του σεφ είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Chef Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
This 2-day course demonstrates through hands-on practice the basics of Chef, a configuration management tool, and how to use Chef for infrastructure automation.

Upcoming Chef Courses

Weekend Chef courses, Evening Chef training, Chef boot camp, Chef instructor-led, Weekend Chef training, Evening Chef courses, Chef coaching, Chef instructor, Chef trainer, Chef training courses, Chef classes, Chef on-site, Chef private courses, Chef one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!