Clojure Training Courses

Clojure Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων Clojure με επίκεντρο τον δάσκαλο, καθοδηγούμενοι από εκπαιδευτικούς, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργικές δυνατότητες προγραμματισμού του Clojure για να γράψουν κώδικα που είναι αρθρωτό, σύνθετο, επαναχρησιμοποιούμενο και ευανάγνωστο. Η εκπαίδευση Clojure είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Clojure Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Clojure είναι μια λειτουργική, βασισμένη σε JVM γλώσσα προγραμματισμού που συνδυάζει την αλληλεπιδραστικότητα των scripting με την αποδοτικότητα και την ευρωστία του multi-threaded programming. Χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως ο κύκλος χρηματοδότησης και η Walmart.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τη γλώσσα προγραμματισμού Clojure καθώς περνούν μέσα από την ανάπτυξη μιας δειγματοληπτικής εφαρμογής στο διαδίκτυο.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις λειτουργικές δυνατότητες προγραμματισμού του Clojure για να γράψουν κώδικα που είναι αρθρωτό, σύνθετο, επαναχρησιμοποιούμενο και ευανάγνωστο.

Κοινό

- Προγραμματιστές

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Upcoming Clojure Courses

Online Clojure courses, Weekend Clojure courses, Evening Clojure training, Clojure boot camp, Clojure instructor-led, Weekend Clojure training, Evening Clojure courses, Clojure coaching, Clojure instructor, Clojure trainer, Clojure training courses, Clojure classes, Clojure on-site, Clojure private courses, Clojure one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions