CMMN Training Courses

CMMN Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι κατάρτισης CMMN (Case Management Model and Notation) με επίκεντρο το μάθημα, καθοδηγούμενοι από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης βασικές ιδέες της διαχείρισης υποθέσεων σύμφωνα με το CMMN. Η εκπαίδευση CMMN διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

CMMN Course Outlines

CodeNameDurationOverview
bpmndmncmmnBPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement28 hoursBusiness Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which.

Upcoming CMMN Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
BPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-03-05 09:307000EUR / 8000EUR
BPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-04-15 09:307000EUR / 8000EUR
BPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-04-16 09:307000EUR / 8000EUR
BPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-22 09:307000EUR / 8000EUR
BPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-04-29 09:307000EUR / 8000EUR
Weekend CMMN courses, Evening CMMN training, CMMN boot camp, CMMN instructor-led, Weekend CMMN training, Evening CMMN courses, CMMN coaching, CMMN instructor, CMMN trainer, CMMN training courses, CMMN classes, CMMN on-site, CMMN private courses, CMMN one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!