COBOL Training Courses

COBOL Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα COBOL υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να αναπτύξετε εφαρμογές προσανατολισμένες στις επιχειρήσεις με την COBOL. Η εκπαίδευση COBOL είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

COBOL Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Αυτό το μάθημα μπορεί να παραδοθεί μόνο χρησιμοποιώντας άδειες λογισμικού πελατών. COBOL (Common Business-Oriented Language) είναι μια κληρονομική γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σε επιχειρηματικά και διοικητικά συστήματα για επιχειρηματικές επιχειρήσεις. COBOL είναι μια προγραμματιστική λύση στις προκλήσεις του επιχειρηματικού συστήματος. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε web developers που επιθυμούν να προγραμματίσουν σε COBOL. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Γράψτε COBOL κώδικα για έργα. Αποκτήστε και αποθηκεύστε τα δεδομένα με COBOL. Ανάπτυξη επιχειρηματικά προσανατολισμένων εφαρμογών σε COBOL.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online COBOL courses, Weekend COBOL courses, Evening COBOL training, COBOL boot camp, COBOL instructor-led, Weekend COBOL training, Evening COBOL courses, COBOL coaching, COBOL instructor, COBOL trainer, COBOL training courses, COBOL classes, COBOL on-site, COBOL private courses, COBOL one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions