CRISC Training Courses

CRISC Training Courses

Οι τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων CRISC (Certified in Risk and Information Systems) που διευθύνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές βοηθούν τους συμμετέχοντες μέσω πρακτικής πρακτικής πρακτικής να προετοιμαστούν για την εξέταση CRISC. Η εκπαίδευση CRISC διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

CRISC Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Description:

This class is intended as intense and hard core exam preparation for ISACA’s Certified Information Systems Auditor (CRISC) Examination. The five (5) domains of ISACA’s CRISC syllabus will be covered with a big focus on the Examination. The Official ISACA CIRSC Review Manual and Question, Answer and Explanation, (Q,A&E), supplements will ALSO be provided when attending. The Q,A&E is exceptional in helping delegates understand the ISACA style of questions, the type of answers ISACA are looking for and it helps rapid memory assimilation of the material.

The technical skills and practices that ISACA promotes and evaluates within the CRISC certification are the building blocks of success in the field. Possessing the CRISC certification demonstrates your skill within the profession. With a growing demand for professionals holding risk and control expertise, ISACA’s CRISC has positioned itself to be the preferred certification program by individuals and enterprises around the world. The CRISC certification signifies commitment to serving an enterprise and the chosen profession with distinction.

Objectives:

- To help you pass the CRISC examination first time
- possessing this certification will signify your commitment to serving an enterprise with distinction
- the growing demand for professionals with risk and control skills will allow holders of this certification to command better
positions and salary

You will learn:

- To help enterprises accomplish business objectives by designing, implementing, monitoring and maintaining risk-based,
efficient and effective IS controls.
- The technical skills and practices that CRISC promotes, these are the building blocks of success in the field

Upcoming CRISC Courses

Weekend CRISC courses, Evening CRISC training, CRISC boot camp, CRISC instructor-led, Weekend CRISC training, Evening CRISC courses, CRISC coaching, CRISC instructor, CRISC trainer, CRISC training courses, CRISC classes, CRISC on-site, CRISC private courses, CRISC one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!