CRISC Training Courses

CRISC Training Courses

Οι τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων CRISC (Certified in Risk and Information Systems) που διευθύνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές βοηθούν τους συμμετέχοντες μέσω πρακτικής πρακτικής πρακτικής να προετοιμαστούν για την εξέταση CRISC. Η εκπαίδευση CRISC διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

CRISC Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Description:

This class is intended as intense and hard core exam preparation for ISACA’s Certified Information Systems Auditor (CRISC) Examination. The five (5) domains of ISACA’s CRISC syllabus will be covered with a big focus on the Examination. The Official ISACA CIRSC Review Manual and Question, Answer and Explanation, (Q,A&E), supplements will ALSO be provided when attending. The Q,A&E is exceptional in helping delegates understand the ISACA style of questions, the type of answers ISACA are looking for and it helps rapid memory assimilation of the material.

The technical skills and practices that ISACA promotes and evaluates within the CRISC certification are the building blocks of success in the field. Possessing the CRISC certification demonstrates your skill within the profession. With a growing demand for professionals holding risk and control expertise, ISACA’s CRISC has positioned itself to be the preferred certification program by individuals and enterprises around the world. The CRISC certification signifies commitment to serving an enterprise and the chosen profession with distinction.

Objectives:

- To help you pass the CRISC examination first time
- possessing this certification will signify your commitment to serving an enterprise with distinction
- the growing demand for professionals with risk and control skills will allow holders of this certification to command better
positions and salary

You will learn:

- To help enterprises accomplish business objectives by designing, implementing, monitoring and maintaining risk-based,
efficient and effective IS controls.
- The technical skills and practices that CRISC promotes, these are the building blocks of success in the field
Online CRISC courses, Weekend CRISC courses, Evening CRISC training, CRISC boot camp, CRISC instructor-led, Weekend CRISC training, Evening CRISC courses, CRISC coaching, CRISC instructor, CRISC trainer, CRISC training courses, CRISC classes, CRISC on-site, CRISC private courses, CRISC one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions