Denodo Training Courses

Denodo Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Denodo υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το Denodo για τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση της διαχείρισης δεδομένων μέσω εικονικοποίησης δεδομένων. Η εκπαίδευση Denodo είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Denodo Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at architects, developers, and administrators who wish to use Denodo Platform to optimize and accelerate data management through data virtualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Denodo Platform.
 • Understand the features and architecture of Denodo Platform.
 • Understand the key concepts, benefits, and use cases for data virtualization.
 • Learn how to configure and manage the Denodo Platform server.
 • Implement data security, user access, and services authentication.
 • Apply the tools and techniques for operations monitoring and performance optimization.

Last Updated:

Online Denodo courses, Weekend Denodo courses, Evening Denodo training, Denodo boot camp, Denodo instructor-led, Weekend Denodo training, Evening Denodo courses, Denodo coaching, Denodo instructor, Denodo trainer, Denodo training courses, Denodo classes, Denodo on-site, Denodo private courses, Denodo one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions