DoDAF Training Courses

DoDAF Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα DoDAF (Τμήμα Αρχιτεκτονικής Αμυντικής Πλατφόρμας), που διευθύνεται από εκπαιδευτές, καλύπτει μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης όλα τα θέματα που σχετίζονται με το DoDAF, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, του ιστορικού και των μεθοδολογιών. Η εκπαίδευση του DoDAF είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

DoDAF Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
The Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) is an architecture framework for the United States Department of Defense, that provides structure for a specific stakeholder concern through viewpoints organized by various views.

DoDAF defines a set of views that act as mechanisms for visualizing, understanding, and assimilating the broad scope and complexities of an architecture description through tabular, structural, behavioral, ontological, pictorial, temporal or graphical means.

It is especially suited to large systems with complex integration and interoperability challenges, and is apparently unique in its use of operational views detailing the external customer's operating domain in which the developing system will operate.
21 hours
Overview
UPDM είναι μια πρωτοβουλία OMG (Object Management Group) για την ανάπτυξη ενός προτύπου μοντελοποίησης που υποστηρίζει τόσο το Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ( DoDAF ) όσο και το Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ( MODAF ). Το πρότυπο μοντελοποίησης ονομάζεται ενοποιημένο προφίλ για το DoDAF και το MODAF ( UPDM ).
Online DoDAF courses, Weekend DoDAF courses, Evening DoDAF training, DoDAF boot camp, DoDAF instructor-led, Weekend DoDAF training, Evening DoDAF courses, DoDAF coaching, DoDAF instructor, DoDAF trainer, DoDAF training courses, DoDAF classes, DoDAF on-site, DoDAF private courses, DoDAF one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions