Enterprise Architecture Training Courses

Enterprise Architecture Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής (EA), που διευθύνεται από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης ολοκληρωμένη προοπτική των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την υλοποίηση της Επιχειρηματικής Αρχιτεκτονικής. Η εκπαίδευση για την Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Enterprise Architecture Course Outlines

CodeNameDurationOverview
soa2edaSOA 2.0 and EDA14 hoursOur ED-SOA training focuses on building and analysing an architecture framework that builds upon the SOA reference architecture. Services are used as event generators, signifying a problem or impending problem, an opportunity, a threshold, or a deviation.
sysmlmdApplying SysML with MAGICDRAW21 hoursThis is a 3-day training covering principles of modeling, UML, SysML and use of MagicDraw following a case study, which demonstrates a typical model-based systems engineering approach.

The course:

- Includes lectures and hands-on practice in using MagicDraw for systems modeling using SysML;
- Explains major SysML concepts and diagrams;
- Provides hands-on experience building system model examples;
- Shows how to trace model elements in different views;
- Explains how to use MagicDraw features efficiently;
- Is based on a consistent modeling case study.

Audience:

- System architects, system engineers, software architects and other stakeholders who will create and use models.

Methods:

- Presentations, discussions, and case study-based practical assignments.

Course Materials:

- Slides, case study model, and practical assignment descriptions.

Certificates:

- Each participant receives NobleProg certificate indicating that he/she attended the training.
sysmlaeSystems Modeling with SysML and Enterprise Architect (EA)21 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to use SysML as implemented in Enterprise Architect (EA) to carry out system requirements analysis and modeling.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and apply SysML to Systems Engineering projects, using a Model Based Systems Engineering (MBSE) approach.
- Identify system requirements based on use case models.
- Design and analyze system architecture.

Audience

- System engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
seFramwFoundations of the System Engineering and Architecture Frameworks14 hoursObjective : Providing attendees with an overview of the System Engineering Discipline and help them better understand its principles.

This two days course allows participants to acquire a common terminology of the System Engineering, familiarize themselves with the system vision, principles and state-of-the-art procedures according to ISO / IEC 15288 and ISO / IEC / IEEE 42010 standards as well as architectural frameworks of System Engineering such as (DoDAF, MoDAF and NAF...) and how to align their viewpoints using the Enterprise Architecture Frameworks Methodologies such as the Open Group's TOGAF's ADM (Architecture Development Method).
microarchitecturespringSystem Architecture, Service Architecture, and Microservice Architecture with Spring Cloud21 hoursBuilding complex enterprise applications is challenging. Any change made to a part of the systems could trigger the need for changing the design of the entire system.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to evaluate different technologies and approaches for the design of a services-based system architecture. The training begins with a discussion and comparison of monolithic systems and service architectures, then digs into the details of microservice architecture.

Spring Cloud is introduced as a platform for building Java-based distributed systems and microservices. Participants are given a chance to put their knowledge into practice as they step through the creation and deployment of a set of proof-of-concept microservices built with Spring Cloud, Spring Boot and Docker.

Finally, the relevant infrastructure building blocks are examined to help participants determine the most suitable tools and approaches to use for different organizational requirements.

By the end of this training participants will have a solid understanding of Service-Oriented Architecture (SOA) and Microservice Architecture as well practical experience using Spring Cloud and related Spring technologies for rapidly developing their own cloud-scale, cloud-ready microservices.

Audience

- Java developers wishing to rapidly build and deploy microservices
- System architects wishing to implement a microservice architecture

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
zendadvancedZend Framework: Advanced Concepts21 hoursThis course is aimed at developers who wish to architect and build enterprise-scale web applications that meet stringent requirements in scalability, reliability, and modularity.

This instructor-led, live training demonstrates a series of common-case problems and shows participants how to efficiently solve them using Zend Framework 2 (ZF2). Participants are taken through a series of exercises that result in the creation of re-usable modules that are both streamlined and robust.

By the end of this training, participants will be able to:

- Analyze and understand the design patterns associated with modular design
- Use Zend Framework 2 components to ensure security in areas such as Authentication, Encryption, LDAP, and Permissions (authorization)
- Apply advanced techniques for developing web services and RESTful interfaces
- Troubleshoot, optimize and deploy an enterprise-grade web application

Audience

- Advanced to intermediate PHP developers experienced with ZF2
- Enterprise developers seeking to improve the performance, modularity and scalability of heavy, interactive, enterprise-scale web applications

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
usecaseUse Case Modeling14 hoursThis course is designed for business analysts, managers, team leads and process owners to provide them with the required competencies for creating use case diagrams and use case scenarios, which serve as a vehicle for eliciting, analyzing, documenting and communicating functional requirements. Delegates will practice creating use cases in the Unified Modeling Language (UML) to graphically represent the interactions between use cases and actors.
MuninMonitoring Your Resources with Munin7 hoursMunin is an open-source monitoring tool that helps system administrators monitor resources such as servers, workstations, networks, SANs, applications, network devices, etc. It shows resource trends and provides insights into questions such as "what just happened to kill our performance?" It includes visualization tools and is available on various flavors of Linux and FreeBSD.

Audience

- System administrators
- Network administrators
- Network engineers
- IT managers
- IT administrators

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
sysserarchSystems and Service Architecture - Microservices Architecture14 hoursBuilding complex enterprise applications is very challenging in an ever-changing environment.

Changes in the integration between services or systems will trigger changes in the design of the system. This course covers how to design maintainable, fit to the size and purpose of your organisation service and systems architecture and practical infrastructure.

This course covers common problems with building the landscape of distributed apps, starting from integration problem, infrastructure and modern approaches, to solving complexity issues.

This course explains the pros and cons of each solution (e.g. traditional SOA vs Microservice architecture), available tools (mostly open-source) supporting the development and maintenance, etc..

Course Format

It is mostly discussion (with limited presentations).
OMGUAF1OMG Unified Architecture Framework (UAF)35 hoursThis course gives a solid understanding across all aspects of OMG United Architecture Framework. It does not focus on a specific view or function, but allows the delegates to easily find more information in the documentation and easily understand it.

During the course the delegates will do simple exercises, answer questions, etc...

Sparx Enterprise Architect is usually used during the course, but any other tools can be used instead.
technicalarcTechnical Architecture and Patterns21 hoursWith the emergence of very complex distributed systems, complexity of a single system moved to the complexity of the architecture of the group of systems. This course covers the relationship of Software Architecture with Technical Enterprise Architecture. These two areas are interrelated in a way which currently is not well described. For example, splitting complex monolithic system into two systems communicating via web services will trigger substantial changes to both the new systems, and the architecture between them.

This course will cover trade-offs, currently common patterns and solutions for managing complex systems and communication within and between them.
SysMLExaSysML by example21 hoursThis practical training will show you how to use efficiently the SysML modeling language. You will discover in particular the block diagrams for structural modeling of complex systems. You will deepen the sequence diagram, the state diagram and activity diagram for dynamic modeling. You will also learn to use specific SysML diagrams, such as the requirements diagram and the parametric diagram, as well as the important concept of allocation. We will also focus on the need to define a modeling approach, adapted to the context of the company and the type of system to be studied. We will finally see what is the state of the art of SysML modeling tools.

Audience:

Project managers, architects, system engineers, having to model complex systems including both software and hardware

Teaching Method:

- Theoretical presentation with examples
- Case Study on paper (demo of a SysML tool by the trainer)
CapellaEnCapella in action28 hoursThis practical training will enable you to discover the ins and outs of the ARCADIA (Architecture Analysis and Design Integrated Approach) method and its associated modeling language. We will also focus on the benefits of a workbench adapted to the method, through a complete case study performed with the open source Capella tool. A language, an approach, a tool: these are the three pillars needed for the success of the Model Based Systems Engineering (MBSE).

Audience: Project managers, architects, system engineers, wishing to master the ARCADIA method and to learn how to use efficiently the Capella tool

Teaching Method:

- Theoretical presentation with examples
- Case Study realized with Capella
IntARCEnIntroduction to ARCADIA with Capella7 hoursDuration: 1 day

Audience: Project managers, architects, system engineers, wishing to discover the ARCADIA method and the Capella tooling

Teaching Method:

- Theoretical presentation with examples
- Capella tool demonstrations
modafomeMODAF Overview and Modelling the Enterprise21 hoursThis course is delivered in 2 modules:

First module enables students to gain an overview of the use of MODAF to support acquisition.

Secong module provides an in-depth description of the MODAF views and how they are used in the development of an architecture. It describes how the 6-step process is applied and how information gathered from stakeholders is interpreted within the MODAF model and represented in user-focussed views.
sysengsysmluml2System Engineering using SysML and UML 221 hoursObjective:

Helping Analysts and Designers of the System Engineering domain to understand how to efficiently gather requirements then go through the embedded software design implementation on the basis of system specifications using UML 2 and SysML.

This 3 days training aims at assisting system analysts to express efficiently their needs and designers to make the appropriate architectural design of the system on the basis of these needs.

The resulting system architecture provides a good level of agility to the embedded system software in face of changes as it allows a coherent traceability of the business rules encapsulated in system functions and those of the usage choices (use cases) of the end-users toward the software implementation level.
soamladAnalysis and Design with SoaML14 hoursThis course explains the OMG SoaML standards and shows how to model the SOA landscape. It introduces the language and then shows how to discover, design and implement services and infrastructure for SOA.

This course always covers the newest version of the SoaML specification.
eaintro1Introduction to Enterprise Architectures14 hoursObjective

This training course aims at helping attendees to understand the most used Enterprise Architectures and rules to follow up in their construction to succeed with an appropriate architecture scenario for their organisation.

Thanks to the selection of appropriate architecture layers, components and traceability links that are to be established from the business layer to the technical layer, the resulting enterprise architecture framework allows you a good impact analysis in the face of evolutions of the business decisions and anticipates mutations of the corresponding information system components.
soastmService-Oriented Architecture: Strategy, Technology and Methodology35 hoursThis course is intended for Post Graduate (or equivalent) level students and will be a combination of lectures and lab sessions (theory and practice).

At the end of the course the student should be able to:

Knowledge and Understanding.

- Understand the principles and business advantage of systems developed around services.
- Become fully aware of the major protocols and technologies involved in the web services standard, and understand how these technologies fit together. Your knowledge will extend to leading-edge and emerging aspects of web services as well as the more established elements of the standard.
- Understand in depth the technology used to enable systems based on a widely used programming language to both use and provide Web Services.

Intellectual Skills:

- Identify where the service oriented approach and in particular web services are appropriate for particular business scenarios.
- Consider the most effective design for a web services solution
- Acquire, in the future, knowledge and understanding of emerging aspects of the rapidly evolving web services standard

Practical Skills:

- Operate with current technologies associated with Web Services that are platform neutral – XML, SOAP, WSDL
- Write and expose web services in a widely used programming language and write client code in that language to invoke web services.
sysmlSystems Modelling with SysML21 hoursThis course is offered in two variants to provide a practical understanding of how systems can be modelled using the newest version of OMG's Systems Modelling Language (SysML) specification. The notation and underlying semantics of SysML are explained in a way that allows students to apply what they learn to any suitable system modelling method or tool.
opstcloudCreate OpenStack cloud infrastructure14 hoursThe course helps to understand and implement cloud infrastructure based on OpenStack. The participant learns the architecture and capabilities of OpenStack and a variety of installation scenarios.
umleaUML in Enterprise Architect (workshops)21 hoursThe course is designed for analysts, designers, developers, testers and project managers.

The workshop presents a problem analysis, design and documentation systems using UML and Enterprise Architect of Sparx Systems. During the training will be presented to the advanced capabilities of the program (such as MDA, profiles, XMI), and best practices that can greatly simplify and accelerate modeling.

Because the training focuses on the Enterprise Architect tool it is required for participants to already know how to model in UML. For those who would like to learn modeling we have dedicated training for UML.

Some program topics are marked as optional - it means that realization of those depends on participants decisions and remaining time.

The training method:

Lecture 10%, 90% workshop
UMLObject-Oriented Analysis and Design using UML21 hoursThis course is intended for analysts, designers, developers, testers and project managers. It is an introduction to system modeling using UML.

Based on selected systems (case study) following phases of system modeling are presented: from modeling requirements, through business process modeling and documentation of functional and non-functional requirements, to the analytical model. The next step is the design phase - static and dynamic modeling using project classes and the interaction between the system components. For exercises is used Enterprise Architect - popular modeling tool.

Training can be the basis for a comprehensive process modeling in enterprise systems through the use of UML in all phases of software development.

Because training lasts only 3 days, participants perform exercises together with trainer, also state machine and code generation topics are marked as optional. For those, who are interested with gaining more experience in modeling with UML, this training can be expanded to 4 or 5 days, in which case participants have time to solve exercises themselves and compare them to model created during summary. In 4 days training all topics are mandatory, 5 days version also includes more advanced elements, in booth cases participants have much more time for exercises. This training can be also profiled for analytics or designers, in booth cases some changes in program are made to adjust it to recipients.
eaintroIntroduction to Enterprise Architect7 hoursThis Introduction to Enterprise Architect training course is designed for all persons who wish to use Sparx Systems’ UML modelling tool, Enterprise Architect, for their modelling activities yet are unfamiliar with the features, functions and use of Enterprise Architect.
dodafintDepartment of Defense Architecture Framework (DoDAF) Overview21 hoursThe Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) is an architecture framework for the United States Department of Defense, that provides structure for a specific stakeholder concern through viewpoints organized by various views.

DoDAF defines a set of views that act as mechanisms for visualizing, understanding, and assimilating the broad scope and complexities of an architecture description through tabular, structural, behavioral, ontological, pictorial, temporal or graphical means.

It is especially suited to large systems with complex integration and interoperability challenges, and is apparently unique in its use of operational views detailing the external customer's operating domain in which the developing system will operate.
modafintMOD Architecture Framework (MODAF) Overview21 hoursMODAF is an internationally recognised enterprise architecture framework developed by the MOD to support Defence planning and change management activities. It does this by enabling the capture and presentation of information in a rigorous, coherent and comprehensive way that aids the understanding of complex issues.

The audience:

- Enterprise Architects, the principal customers for MODAF views, who need to both correctly interpret standard MODAF views provided to them and to specify and control the tasks required to create new views
- Architectural modellers who need guidance on the creation and interchange of MODAF views (including for example: architecting principles, view coherence rules and tool selection criteria)
- Tool developers and engineers who are implementing architectural data repositories for storing and manipulating MODAF Architecture data elements
- Trainers and educators who require reference material in order to appropriately train and support the previous types of MODAF users
- MODAF users who wish to contribute to the development of MODAF
- Managers who need to understand what views are required to answer their particular questions
updmintOverview of Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM)21 hoursUPDM is an Object Management Group (OMG) initiative to develop a modeling standard that supports both the USA Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) and the UK Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF). The modeling standard is called the Unified Profile for DoDAF and MODAF (UPDM).
eaintEnterprise Architecture Overview14 hoursThis course is for everyone involved in planning, analysing, implementing, executing, maintaining or improving Enterprise Architectures. It shows comprehensive perspective of tools used to describe and implement the EA.
nafNato Architecture Framework (NAF)35 hoursThis course gives a solid understanding across all aspects of Nato Architecture Framework. It does not focus on a specific view or function, but allows the delegates to easily find more information in the documentation and easily understand it.

During the course the delegates will do simple exercises, answer questions, etc...

Sparx Enterprise Architect is usually used during the course, but any other tools can be used instead.
dddintroIntroduction to Domain Driven Design14 hoursDomain Driven Design (DDD) is an approach for handling complex behaviors when developing software.

Upcoming Enterprise Architecture Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Capella in action - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-02-05 09:30N/A / 7000EUR
Capella in action - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-02-11 09:30N/A / 7000EUR
Capella in action - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-02-12 09:30N/A / 7000EUR
Capella in action - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-02-19 09:30N/A / 7000EUR
Capella in action - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-04-02 09:30N/A / 7000EUR
Weekend Enterprise Architecture courses, Evening Enterprise Architecture training, Enterprise Architecture boot camp, Enterprise Architecture instructor-led, Weekend Enterprise Architecture training, Evening Enterprise Architecture courses, Enterprise Architecture coaching, Enterprise Architecture instructor, Enterprise Architecture trainer, Enterprise Architecture training courses, Enterprise Architecture classes, Enterprise Architecture on-site, Enterprise Architecture private courses, Enterprise Architecture one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!