Fluentd Training Courses

Fluentd Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων Fluentd, που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του Fluentd. Η εκπαίδευση Fluentd είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Fluentd Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to set up an architecture where everything is logged.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Fluentd.
- Collect logs from large numbers of disparate servers.
- Unify the logging layer within an organization.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This training covers logging approaches for various types of systems. Please contact us to arrange coverage for specific systems (syslog, Apache, Nginx, IoT, ElasticSearch, MongoDB, Hadoop, etc.).
- To learn more about Fluentd, please visit: https://www.fluentd.org/

Upcoming Fluentd Courses

Online Fluentd courses, Weekend Fluentd courses, Evening Fluentd training, Fluentd boot camp, Fluentd instructor-led, Weekend Fluentd training, Evening Fluentd courses, Fluentd coaching, Fluentd instructor, Fluentd trainer, Fluentd training courses, Fluentd classes, Fluentd on-site, Fluentd private courses, Fluentd one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions