GraphQL Training Courses

GraphQL Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων GraphQL, που διευθύνονται από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές έννοιες της GraphQL. Η εκπαίδευση GraphQL είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

GraphQL Subcategories

GraphQL Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to build React applications using Flux and GraphQL. The course covers installation, setup, integration, testing, deployment and best practices as it walks participants through the creation of a series of sample applications that demonstrate how to add additional levels of complexity and "coolness" to an application using the most advanced toolkits and techniques.

Developing applications with React requires a different kind of thinking, compared to what some developers are accustomed to, especially when coming from the mindset of other MVC frameworks such as AngularJS and Bootstrap.
This training covers the fundamentals behind of the technologies used each step of the way so that participants are not only able to build a functional application, but also understand why a particular approach is used. This lays the groundwork for thinking independently and creatively about the design and the desired results for building their own applications in the future.
7 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the fundamentals of GraphQL as they step through the creation of a simple API with GraphQL.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand what GraphQL is and what distinguishes it from REST.
- Understand top-level GraphQL terms.
- Set up a GraphQL coding environment.
- Build and improve a GraphQL API.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use GraphQL and Relay to manage data on React applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start data control for React applications.
- Deliver instant UI-response interactions.
- Aggregate data from multiple libraries into one convenient API.
- Pre-fetch using GraphQL and Relay.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to develop an advanced node application using GraphQL.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create mutations to enable clients to manipulate data in databases.
- Script an automated test suite for a node application.
- Use GraphQL schemas to define data interaction.
- Secure node application data with an authentication system.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at database administrators and developers who wish to use Hasura to build, access, and manage databases and applications efficiently with GraphQL.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start building databases with Hasura.
- Build, run, manage data access and queries on Hasura using GraphQL models.
- Secure data access by setting up authentication with JSON Web Tokens and Firebase.
- Extend database functions by integrating business logic.
- Manage database migrations and metadata effectively on Hasura to prevent data loss.

Upcoming GraphQL Courses

Online GraphQL courses, Weekend GraphQL courses, Evening GraphQL training, GraphQL boot camp, GraphQL instructor-led, Weekend GraphQL training, Evening GraphQL courses, GraphQL coaching, GraphQL instructor, GraphQL trainer, GraphQL training courses, GraphQL classes, GraphQL on-site, GraphQL private courses, GraphQL one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions