GraphQL Training Courses

GraphQL Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων GraphQL, που διευθύνονται από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές έννοιες της GraphQL. Η εκπαίδευση GraphQL είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

GraphQL Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
GraphQL, developed by Facebook in 2012 and then open-sourced in 2015, is a data query language for better data fetching performance with mobile devices. It provides an alternative to REST and gives clients the power to ask for exactly what they need, nothing more and nothing less, from databases on a server.

In this instructor-led, live training, participants will learn the essential concepts of GraphQL as they step through the creation of a simple API with GraphQL.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand what GraphQL is and what distinguishes it from REST.
- Understand top-level GraphQL terms.
- Set up a GraphQL coding environment.
- Build and improve a GraphQL API.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hours
Overview
React is a Javascript library for building fast and smooth interactive web pages. Together with the Flux architecture and the GraphQL query language, extremely powerful and efficient web applications can be built.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build React applications using Flux and GraphQL. The course covers installation, setup, integration, testing, deployment and best practices as it walks participants through the creation of a series of sample applications that demonstrate how to add additional levels of complexity and "coolness" to an application using the most advanced toolkits and techniques.

Developing applications with React requires a different kind of thinking, compared to what some developers are accustomed to, especially when coming from the mindset of other MVC frameworks such as AngularJS and Bootstrap.

This training covers the fundamentals behind of the technologies used each step of the way so that participants are not only able to build a functional application, but also understand why a particular approach is used. This lays the groundwork for thinking independently and creatively about the design and the desired results for building their own applications in the future.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming GraphQL Courses

Weekend GraphQL courses, Evening GraphQL training, GraphQL boot camp, GraphQL instructor-led, Weekend GraphQL training, Evening GraphQL courses, GraphQL coaching, GraphQL instructor, GraphQL trainer, GraphQL training courses, GraphQL classes, GraphQL on-site, GraphQL private courses, GraphQL one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!