Haskell Training Courses

Haskell Training Courses

Δραστηριότητες τοπικού εκπαιδευτή Haskell ζωντανών εκπαιδευτικών στο Ελλάδα .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Haskell Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
This course introduces the tools and techniques needed to write unit tests using HUnit testing framework. HUnit is a unit testing framework for Haskell, similar to the JUnit tool for Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use HUnit to write unit tests that are direct and easy to understand.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write tests that are easy to create, change, and execute
- Use HUnit to group tests into suites and check the results automatically
- Write concise and flexible test specifications
- Integrate HUnit with other utilities such as QuickCheck and HSpec
- Extend the test framework

Audience

- Test engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
This course covers the basics of Haskell programming language.

The course introduces the ideas of Functional Programming and teaches the essential concepts of it, and by this introduces the student to the Haskell programming language. The course explores the fundamental differences with imperative programming and teaches the skill of thinking functionally.

Students should expect to learn all the necessary tools and concepts to start writing and understanding simple Haskell programs.
14 hours
Overview
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε εκείνους τους χρήστες του Haskell που έχουν καλή γνώση των βασικών στοιχείων και επιθυμούν μια βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα μεγαλύτερης εμβέλειας στο Haskell .

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναμένουν να κατανοήσουν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης Haskell . να είναι σε θέση να διαβάζει και να γράφει προηγμένα προγράμματα και βιβλιοθήκες Haskell .

Upcoming Haskell Courses

Weekend Haskell courses, Evening Haskell training, Haskell boot camp, Haskell instructor-led, Weekend Haskell training, Evening Haskell courses, Haskell coaching, Haskell instructor, Haskell trainer, Haskell training courses, Haskell classes, Haskell on-site, Haskell private courses, Haskell one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!