Information Security Risk Training Courses

Information Security Risk Training Courses

Τοπικές, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές, ενημερωμένες εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών Οι ενέργειες κατάρτισης σε θέματα κινδύνου αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τα βασικά στοιχεία και τα προηγμένα θέματα του Κίνδυνο Ασφάλειας Πληροφοριών Η εκπαίδευση για την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Information Security Risk Subcategories

Information Security Risk Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to integrate Snyk into their development tools to find and fix security issues in their code. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the features and structure of Snyk.
 • Use Snyk to find and fix code security issues.
 • Integrate Snyk in a software development lifecycle.
28 hours
Description: CISA® is the world-renowned and most popular certification for professionals working in the field of IS audit and IT risk consulting. Our CISA course is an intense, very competitive and exam focused training course. With experience of delivering more than 150+ CISA trainings in Europe and around the world and training more than 1200+ CISA delegates, the Net Security CISA training material has been developed in house with the top priority of ensuring CISA delegates pass the ISACA CISA® Exam. The training methodology focuses on understanding the CISA IS auditing concepts and practicing large number of ISACA released question banks from the last three years. Over a period, CISA holders have been in huge demand with renowned accountings firms, global banks, advisory, assurance, and internal audit departments. Delegates may have years of experience in IT auditing but perspective towards solving CISA questionnaires will solely depend on their understanding to globally accepted IT assurance practices. CISA exam is very challenging because the chance of a very tight clash between two possible answers exists and that is where ISACA tests you on your understanding in global IT auditing practices. To address these exam challenges, we always provide the best trainers who have extensive experience in delivering CISA training around the world. The Net Security CISA manual covers all exam-relevant concepts, case studies, Q&A's across CISA five domains. Further, the Trainer shares the key CISA supporting material like relevant CISA notes, question banks, CISA glossary, videos, revision documents, exam tips, and CISA mind maps during the course. Goal: The ultimate goal is to pass your CISA examination first time. Objectives:
 • Use the knowledge gained in a practical manner beneficial to your organisation
 • Provide audit services in accordance with IT audit standards
 • Provide assurance on leadership and organizational structure and processes
 • Provide assurance on acquisition/ development, testing and implementation of IT assets
 • Provide assurance on IT operations including service operations and third party
 • Provide assurance on organization’s security policies, standards, procedures, and controls to ensure confidentiality, integrity, and availability of information assets.
Target Audience: Finance/CPA professionals, I.T. professionals, Internal & External auditors, Information security, and risk consulting professionals.
35 hours
Περιγραφή: Πρόκειται για ένα μάθημα «πρακτικής άσκησης» και βασίζεται σε πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των εννοιών που διδάσκονται και στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των εκπροσώπων στην εφαρμογή της διαχείρισης της συνέχισης των εργασιών. Το μάθημα έχει επίσης σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μαθητών.
Οι εκπρόσωποι θα επωφεληθούν από την πρακτική και εκτενή εμπειρία των εκπαιδευτών μας που ασκούν τη διαχείριση της συνέχισης των επιχειρήσεων και των ειδικών ISO 22301: 2012. Οι εκπρόσωποι θα μάθουν να:
 • Εξηγήστε την ανάγκη διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας (BCM) σε όλους τους οργανισμούς
 • Ορίστε τον κύκλο ζωής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Διευθυντική διαχείριση προγράμματος λειτουργίας
 • Κατανοήστε επαρκώς την οργάνωσή τους για να εντοπίσετε περιοχές κρίσιμης σημασίας για την αποστολή
 • Καθορίστε τη στρατηγική της επιχείρησης για τη συνέχεια της επιχείρησής σας
 • Δημιουργήστε μια απάντηση συνέχειας της επιχείρησης
 • Άσκηση, διατήρηση και αναθεώρηση σχεδίων
 • Ενσωμάτωση της επιχειρηματικής συνέχειας σε έναν οργανισμό
 • Καθορίστε τους όρους και τους ορισμούς που είναι κατάλληλοι για τη συνέχεια της επιχείρησης
Μέχρι τη λήξη του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα έχουν πλήρη γνώση όλων των βασικών συνιστωσών της διαχείρισης της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα μπορούν να επιστρέψουν στο έργο τους, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαδικασία διαχείρισης της συνέχειας των επιχειρήσεων.
21 hours
Αυτό το μάθημα θα σας δώσει τις δεξιότητες για τη δημιουργία ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27005, το οποίο είναι αφιερωμένο στη διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών βάσει του ISO 27001.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers and administrators who wish to produce software and products that are HiTRUST compliant. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the key concepts of the HiTrust CSF (Common Security Framework).
 • Identify the HITRUST CSF administrative and security control domains.
 • Learn about the different types of HiTrust assessments and scoring.
 • Understand the certification process and requirements for HiTrust compliance.
 • Know the best practices and tips for adopting the HiTrust approach.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) focuses on analyzing the risks of Open Data while reducing vulnerability to disaster or data loss. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the concepts and benefits of Open Data.
 • Identify the different types of data.
 • Understand the risks of Open Data and how to mitigate them.
 • Learn how to manage Open Data risks and create a contingency plan.
 • Implement Open Data risk mitigation strategies to reduce disaster risk.
21 hours
Περιγραφή: Αυτή η τάξη προορίζεται ως έντονη και σκληρή προετοιμασία για τις εξετάσεις ISACA Certified Information Systems Auditor ( CRISC ) Examination. Οι πέντε (5) τομείς της διδακτέας ύλης CRISC της ISACA θα καλυφθούν με μεγάλη έμφαση στην εξέταση. Το Επίσημο Εγχειρίδιο Αναθεώρησης ISACA CIRSC και Ερώτηση, Απάντηση και Επεξήγηση (Q, A & E), συμπληρώματα θα παρέχονται επίσης κατά την παρακολούθηση. Το Q, A & E είναι εξαιρετικό για να βοηθήσει τους αντιπροσώπους να κατανοήσουν το στυλ ερωτήσεων ISACA, τον τύπο των απαντήσεων που αναζητά η ISACA και συμβάλλει στην ταχεία αφομοίωση του υλικού από την μνήμη. Οι τεχνικές δεξιότητες και πρακτικές που προωθεί και αξιολογεί η ISACA στο πλαίσιο της πιστοποίησης CRISC αποτελούν τα θεμέλια της επιτυχίας στον τομέα. Η κατοχή της πιστοποίησης CRISC αποδεικνύει την ικανότητά σας στο επάγγελμα. Με την αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες που διαθέτουν τεχνογνωσία στον τομέα του κινδύνου και του ελέγχου, το CRISC της ISACA έχει τοποθετηθεί ως το προτιμώμενο πρόγραμμα πιστοποίησης από ιδιώτες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η πιστοποίηση CRISC σημαίνει δέσμευση για την εξυπηρέτηση μιας επιχείρησης και του επιλεγμένου επαγγέλματος με διάκριση. Στόχοι:
 • Για να σας βοηθήσει να περάσετε την εξέταση CRISC πρώτη φορά
 • που διαθέτει αυτή την πιστοποίηση θα σημάνει τη δέσμευσή σας να εξυπηρετήσετε μια επιχείρηση με διάκριση
 • η αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες με δεξιότητες κινδύνου και ελέγχου θα επιτρέψει στους κατόχους αυτής της πιστοποίησης να διαχειριστούν καλύτερα
  θέσεις και μισθούς
Θα μάθεις:
 • Για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν επιχειρηματικούς στόχους σχεδιάζοντας, εφαρμόζοντας, παρακολουθώντας και διατηρώντας βασισμένο στον κίνδυνο,
  αποτελεσματικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους IS.
 • Οι τεχνικές δεξιότητες και πρακτικές που προωθεί η CRISC είναι αυτές οι δομικές μονάδες επιτυχίας στον τομέα

Last Updated:

Upcoming Information Security Risk Courses

Online Information Security Risk courses, Weekend Information Security Risk courses, Evening Information Security Risk training, Information Security Risk boot camp, Information Security Risk instructor-led, Weekend Information Security Risk training, Evening Information Security Risk courses, Information Security Risk coaching, Information Security Risk instructor, Information Security Risk trainer, Information Security Risk training courses, Information Security Risk classes, Information Security Risk on-site, Information Security Risk private courses, Information Security Risk one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions