Information Security Risk Training Courses

Information Security Risk Training Courses

Local instructor-led live Information Security Risk training courses in Ελλάδα.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Information Security Risk Subcategories

Information Security Risk Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Το Snyk είναι μια πλατφόρμα ασφαλείας προγραμματιστών που παρέχει εργαλεία για σάρωση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και επιδιόρθωση τρωτών σημείων ασφαλείας στη διαμόρφωση κωδίκων, εικόνων κοντέινερ, εξαρτήσεων ανοιχτού κώδικα και Υποδομής ως κώδικα (IaC).Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών (διαδικτυακή ή επιτόπου) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να ενσωματώσουν το Snyk στα εργαλεία ανάπτυξής τους για να βρουν και να διορθώσουν ζητήματα ασφαλείας στον κώδικά τους.Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
  Κατανοήστε τα χαρακτηριστικά και τη δομή του Snyk. Χρησιμοποιήστε το Snyk για να βρείτε και να διορθώσετε ζητήματα ασφαλείας κώδικα. Ενσωματώστε το Snyk σε έναν κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
  Για να ζητήσετε μια εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
28 hours
Description: CISA® is the world-renowned and most popular certification for professionals working in the field of IS audit and IT risk consulting. Our CISA course is an intense, very competitive and exam focused training course. With experience of delivering more than 150+ CISA trainings in Europe and around the world and training more than 1200+ CISA delegates, the Net Security CISA training material has been developed in house with the top priority of ensuring CISA delegates pass the ISACA CISA® Exam. The training methodology focuses on understanding the CISA IS auditing concepts and practicing large number of ISACA released question banks from the last three years. Over a period, CISA holders have been in huge demand with renowned accountings firms, global banks, advisory, assurance, and internal audit departments. Delegates may have years of experience in IT auditing but perspective towards solving CISA questionnaires will solely depend on their understanding to globally accepted IT assurance practices. CISA exam is very challenging because the chance of a very tight clash between two possible answers exists and that is where ISACA tests you on your understanding in global IT auditing practices. To address these exam challenges, we always provide the best trainers who have extensive experience in delivering CISA training around the world. The Net Security CISA manual covers all exam-relevant concepts, case studies, Q&A's across CISA five domains. Further, the Trainer shares the key CISA supporting material like relevant CISA notes, question banks, CISA glossary, videos, revision documents, exam tips, and CISA mind maps during the course. Goal: The ultimate goal is to pass your CISA examination first time. Objectives:
 • Use the knowledge gained in a practical manner beneficial to your organisation
 • Provide audit services in accordance with IT audit standards
 • Provide assurance on leadership and organizational structure and processes
 • Provide assurance on acquisition/ development, testing and implementation of IT assets
 • Provide assurance on IT operations including service operations and third party
 • Provide assurance on organization’s security policies, standards, procedures, and controls to ensure confidentiality, integrity, and availability of information assets.
Target Audience: Finance/CPA professionals, I.T. professionals, Internal & External auditors, Information security, and risk consulting professionals.
35 hours
Περιγραφή: Πρόκειται για ένα μάθημα «πρακτικής άσκησης» και βασίζεται σε πρακτικές ασκήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των εννοιών που διδάσκονται και στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των εκπροσώπων στην εφαρμογή της διαχείρισης της συνέχισης των εργασιών. Το μάθημα έχει επίσης σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μαθητών.
Οι εκπρόσωποι θα επωφεληθούν από την πρακτική και εκτενή εμπειρία των εκπαιδευτών μας που ασκούν τη διαχείριση της συνέχισης των επιχειρήσεων και των ειδικών ISO 22301: 2012. Οι εκπρόσωποι θα μάθουν να:
 • Εξηγήστε την ανάγκη διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας (BCM) σε όλους τους οργανισμούς
 • Ορίστε τον κύκλο ζωής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Διευθυντική διαχείριση προγράμματος λειτουργίας
 • Κατανοήστε επαρκώς την οργάνωσή τους για να εντοπίσετε περιοχές κρίσιμης σημασίας για την αποστολή
 • Καθορίστε τη στρατηγική της επιχείρησης για τη συνέχεια της επιχείρησής σας
 • Δημιουργήστε μια απάντηση συνέχειας της επιχείρησης
 • Άσκηση, διατήρηση και αναθεώρηση σχεδίων
 • Ενσωμάτωση της επιχειρηματικής συνέχειας σε έναν οργανισμό
 • Καθορίστε τους όρους και τους ορισμούς που είναι κατάλληλοι για τη συνέχεια της επιχείρησης
Μέχρι τη λήξη του μαθήματος, οι εκπρόσωποι θα έχουν πλήρη γνώση όλων των βασικών συνιστωσών της διαχείρισης της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα μπορούν να επιστρέψουν στο έργο τους, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαδικασία διαχείρισης της συνέχειας των επιχειρήσεων.
21 hours
Αυτό το μάθημα θα σας δώσει τις δεξιότητες για τη δημιουργία ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27005, το οποίο είναι αφιερωμένο στη διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών βάσει του ISO 27001.
14 hours
Η HiTrust (Health Information Trust) είναι μια οργάνωση που αποτελείται από εκπροσώπους της βιομηχανίας υγείας. Το HiTrust CSF (Common Security Framework) είναι ένα σύνολο προτύπων που βοηθά τους οργανισμούς να πληρούν τις απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με την ασφάλεια και τους κανονισμούς. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε προγραμματιστές και διαχειριστές που επιθυμούν να παράγουν λογισμικό και προϊόντα που συμμορφώνονται με το HiTRUST. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανοήστε τις βασικές έννοιες του HiTrust CSF (Κοινό Πλαίσιο Ασφαλείας). Προσδιορίστε τους τομείς διοικητικού και ελέγχου ασφαλείας του HITRUST CSF. Μάθετε για τα διαφορετικά είδη των αξιολογήσεων και των βαθμολογιών HiTrust. Κατανοήστε τη διαδικασία πιστοποίησης και τις απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με το HiTrust. Γνωρίστε τις καλύτερες πρακτικές και συμβουλές για την υιοθέτηση της προσέγγισης HiTrust.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
21 hours
Τα ανοικτά δεδομένα είναι η έννοια της διάθεσης δεδομένων σε όλους για χρήση χωρίς περιορισμούς. Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή (διαδικτυακά ή επιτόπου) επικεντρώνεται στην ανάλυση των κινδύνων των ανοικτών δεδομένων, μειώνοντας παράλληλα την ευπάθεια σε καταστροφές ή απώλεια δεδομένων. Στο τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανόηση των εννοιών και των οφελών των ανοικτών δεδομένων. Προσδιορισμός των διαφορετικών τύπων δεδομένων. Να κατανοήσετε τους κινδύνους των ανοικτών δεδομένων και πώς να τους μετριάσετε. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τους κινδύνους των ανοικτών δεδομένων και να δημιουργείτε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εφαρμόστε στρατηγικές μετριασμού των κινδύνων των Ανοικτών Δεδομένων για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτική εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε ζωντανό εργαστηριακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να το κανονίσουμε.
21 hours
Περιγραφή: Αυτή η τάξη προορίζεται ως έντονη και σκληρή προετοιμασία για τις εξετάσεις ISACA Certified Information Systems Auditor ( CRISC ) Examination. Οι πέντε (5) τομείς της διδακτέας ύλης CRISC της ISACA θα καλυφθούν με μεγάλη έμφαση στην εξέταση. Το Επίσημο Εγχειρίδιο Αναθεώρησης ISACA CIRSC και Ερώτηση, Απάντηση και Επεξήγηση (Q, A & E), συμπληρώματα θα παρέχονται επίσης κατά την παρακολούθηση. Το Q, A & E είναι εξαιρετικό για να βοηθήσει τους αντιπροσώπους να κατανοήσουν το στυλ ερωτήσεων ISACA, τον τύπο των απαντήσεων που αναζητά η ISACA και συμβάλλει στην ταχεία αφομοίωση του υλικού από την μνήμη. Οι τεχνικές δεξιότητες και πρακτικές που προωθεί και αξιολογεί η ISACA στο πλαίσιο της πιστοποίησης CRISC αποτελούν τα θεμέλια της επιτυχίας στον τομέα. Η κατοχή της πιστοποίησης CRISC αποδεικνύει την ικανότητά σας στο επάγγελμα. Με την αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες που διαθέτουν τεχνογνωσία στον τομέα του κινδύνου και του ελέγχου, το CRISC της ISACA έχει τοποθετηθεί ως το προτιμώμενο πρόγραμμα πιστοποίησης από ιδιώτες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η πιστοποίηση CRISC σημαίνει δέσμευση για την εξυπηρέτηση μιας επιχείρησης και του επιλεγμένου επαγγέλματος με διάκριση. Στόχοι:
 • Για να σας βοηθήσει να περάσετε την εξέταση CRISC πρώτη φορά
 • που διαθέτει αυτή την πιστοποίηση θα σημάνει τη δέσμευσή σας να εξυπηρετήσετε μια επιχείρηση με διάκριση
 • η αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες με δεξιότητες κινδύνου και ελέγχου θα επιτρέψει στους κατόχους αυτής της πιστοποίησης να διαχειριστούν καλύτερα
  θέσεις και μισθούς
Θα μάθεις:
 • Για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν επιχειρηματικούς στόχους σχεδιάζοντας, εφαρμόζοντας, παρακολουθώντας και διατηρώντας βασισμένο στον κίνδυνο,
  αποτελεσματικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους IS.
 • Οι τεχνικές δεξιότητες και πρακτικές που προωθεί η CRISC είναι αυτές οι δομικές μονάδες επιτυχίας στον τομέα

Last Updated:

Online Information Security Risk courses, Weekend Information Security Risk courses, Evening Information Security Risk training, Information Security Risk boot camp, Information Security Risk instructor-led, Weekend Information Security Risk training, Evening Information Security Risk courses, Information Security Risk coaching, Information Security Risk instructor, Information Security Risk trainer, Information Security Risk training courses, Information Security Risk classes, Information Security Risk on-site, Information Security Risk private courses, Information Security Risk one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions