Information System Security Training Courses

Information System Security Training Courses

Local instructor-led live Information System Security training courses in Ελλάδα.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Information System Security Subcategories

Information System Security Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Overview
Ένα CISSP είναι ένας επαγγελματίας της διασφάλισης πληροφοριών που καθορίζει την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό, τη διαχείριση ή / και τους ελέγχους που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επιχειρηματικών περιβαλλόντων. Το τεράστιο εύρος της γνώσης και η εμπειρία που απαιτείται για να περάσει η εξέταση είναι αυτό που θέτει ένα CISSP εκτός. Η πιστοποίηση επιδεικνύει ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο επίπεδο ικανοτήτων που παρέχεται από το ISC 2® CBK®, το οποίο καλύπτει κρίσιμα θέματα της ασφάλειας σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών του cloud, της κινητής ασφάλειας, της ασφάλειας ανάπτυξης εφαρμογών, της διαχείρισης κινδύνου κ.α.

Αυτό το μάθημα σας βοηθά να αναθεωρήσετε τους 10 τομείς των πρακτικών ασφάλειας πληροφοριών. Χρησιμεύει επίσης ως ένα ισχυρό εργαλείο εκμάθησης για τον έλεγχο ιδεών και θεμάτων που σχετίζονται με όλες τις πτυχές της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών.

Στόχοι:

- Ανασκόπηση των κύριων θεμάτων του CISSP CBK (Κοινό Σώμα Γνώσης).
- Προετοιμασία για εξέταση CISSP
35 hours
Overview
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:

Πιστοποίηση Πιστοποιημένων Πιστοποιητικών Πληροφοριακών Συστημάτων Πιστοποίηση αναγνωρίζεται ως βασικό προσόν για την ανάπτυξη μιας καριέρας στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών, του ελέγχου και της διαχείρισης της πληροφορικής. Η πιστοποίηση των Πιστοποιημένων Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών Πιστοποιημένων Πληροφοριών (Systems Certified Security Professional), που διεξάγεται από περισσότερους από 30.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες παγκοσμίως, αποδεικνύει την αποδεδειγμένη γνώση και είναι το κλειδί για υψηλότερο δυναμικό κερδοφορίας σε ρόλους που περιλαμβάνουν το CISO,

Θα μάθετε να:

- Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με έναν πρακτικό τρόπο ωφέλιμο για τον οργανισμό σας
- Προστατέψτε τα οργανωτικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας τεχνικές ελέγχου πρόσβασης και ενισχύστε τους ελέγχους εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας από τον κόσμο της κρυπτογραφίας
- Ασφαλίστε την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό του δικτύου σας (εφαρμόστε Cyber Security)
- Επίτευξη των οργανωτικών στόχων σας, όπως η νομική και η συμμόρφωση, η διασφάλιση πληροφοριών, η ασφάλεια και η διαχείριση των δεδομένων
- Βελτιώστε την ασφαλή παράδοση των υπηρεσιών πληροφορικής μέσω των διαδικασιών ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής και των αρχών σχεδιασμού
- Εφαρμόστε την ευελιξία των επιχειρήσεων μέσω του Σχεδίου Συνέχειας Business
- Θα αποκτήσετε πλήρη κατανόηση των 8 τομέων όπως προδιαγράφεται από το (ISC) 2®.

Η κύρια Go :

- Για να περάσετε πρώτα την εξέταση CISSP.

Στοχευμένο κοινό:

Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που προετοιμάζονται για την πιστοποίηση πιστοποίησης CISSP.
35 hours
Overview
Ένα εξειδικευμένο, πρακτικό, 5μηνο πρόγραμμα σχεδιασμένο για να παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, της διασφάλισης πληροφοριών ή των διαδικασιών που βασίζονται στον κίνδυνο πληροφοριών. Το μάθημα CISMP ευθυγραμμίζεται με τα τελευταία εθνικά πλαίσια διασφάλισης πληροφοριών (IAMM), καθώς και με τα ISO / IEC 27002 & 27001, τον κώδικα πρακτικής και το πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Αυτό το μάθημα είναι ένα μάθημα CESG Certified Training (CCT).

Το μάθημα ακολουθεί το τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα BCS και προετοιμάζει τους εκπροσώπους για την εξέταση BCS πολλαπλών επιλογών 2 ωρών, η οποία κάθεται το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του μαθήματος.

Αυτό το προσόν παρέχει στους εκπροσώπους λεπτομερή γνώση των εννοιών σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα, ευπάθεια, απειλές, κίνδυνοι και αντίμετρα), καθώς και κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών που επηρεάζουν τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Οι κάτοχοι βραβείων θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις πρακτικές αρχές που καλύπτονται καθ 'όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εξασφαλίζοντας ότι οι συνήθεις επιχειρηματικές διαδικασίες γίνονται ισχυρές και πιο ασφαλείς.
28 hours
Overview
Description:

CISA® is the world-renowned and most popular certification for professionals working in the field of IS audit and IT risk consulting.

Our CISA course is an intense, very competitive and exam focused training course. With experience of delivering more than 150+ CISA trainings in Europe and around the world and training more than 1200+ CISA delegates, the Net Security CISA training material has been developed in house with the top priority of ensuring CISA delegates pass the ISACA CISA® Exam. The training methodology focuses on understanding the CISA IS auditing concepts and practicing large number of ISACA released question banks from the last three years. Over a period, CISA holders have been in huge demand with renowned accountings firms, global banks, advisory, assurance, and internal audit departments.

Delegates may have years of experience in IT auditing but perspective towards solving CISA questionnaires will solely depend on their understanding to globally accepted IT assurance practices. CISA exam is very challenging because the chance of a very tight clash between two possible answers exists and that is where ISACA tests you on your understanding in global IT auditing practices. To address these exam challenges, we always provide the best trainers who have extensive experience in delivering CISA training around the world.

The Net Security CISA manual covers all exam-relevant concepts, case studies, Q&A's across CISA five domains. Further, the Trainer shares the key CISA supporting material like relevant CISA notes, question banks, CISA glossary, videos, revision documents, exam tips, and CISA mind maps during the course.

Goal:

The ultimate goal is to pass your CISA examination first time.

Objectives:

- Use the knowledge gained in a practical manner beneficial to your organisation
- Provide audit services in accordance with IT audit standards
- Provide assurance on leadership and organizational structure and processes
- Provide assurance on acquisition/ development, testing and implementation of IT assets
- Provide assurance on IT operations including service operations and third party
- Provide assurance on organization’s security policies, standards, procedures, and controls to ensure confidentiality, integrity, and availability of information assets.

Target Audience:

Finance/CPA professionals, I.T. professionals, Internal & External auditors, Information security, and risk consulting professionals.
21 hours
Overview
Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους διαχειριστές λειτουργικών συστημάτων που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν μια υποδομή δημόσιου κλειδιού που βασίζεται στο MS Windows Server 2012 R2 και σχεδιάζουν να χρησιμοποιούν πιστοποιημένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής.

Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση θα μάθουν τα βασικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση της υποδομής δημόσιου κλειδιού, καθώς και την ιδέα της χρήσης των πιο πρόσφατων κρυπτογραφικών λύσεων για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Με βάση το λειτουργικό σύστημα του MS Windows Server 2012 R2, συζητούνται οι δυνατότητες χρήσης υπηρεσιών πιστοποίησης για τις ανάγκες της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σε ένα εικονικό περιβάλλον, εγκαθίσταται ένα πλήρες κέντρο πιστοποίησης και συζητούνται τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διαχείριση της υποδομής δημόσιου κλειδιού στον τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδονται από κέντρα πιστοποίησης στην Πολωνία σύμφωνα με τον "νόμο περί Ηλεκτρονικής Υπογραφής". Εξετάζονται νομικά ζητήματα, κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και παραδείγματα χρήσης πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στην Πολωνία.

Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με την επικοινωνία με τα γραφεία της δημόσιας διοίκησης και τη χρήση άλλων υπηρεσιών που επιτρέπουν ή απαιτούν τη χρήση αυτού του τύπου ταυτοποίησης ταυτότητας.
35 hours
Overview
Description:

This course is the non-certifcation version of the "[CISA - Certified Information Systems Auditor](/cc/cisa)" course. CISA® is the world-renowned and most popular certification for professionals working in the field of IS audit and IT risk consulting.

Objectives:

- Use the knowledge gained to benefit your organisation
- Provide audit services in accordance with IT audit standards
- Provide assurance on leadership and organizational structure and processes
- Provide assurance on acquisition/ development, testing and implementation of IT assets
- Provide assurance on IT operations including service operations and third party
- Provide assurance on organization’s security policies, standards, procedures, and controls to ensure confidentiality, integrity, and availability of information assets.

Target Audience:

Finance/CPA professionals, I.T. professionals, Internal & External auditors, Information security, and risk consulting professionals.
35 hours
Overview
Στυλ μαθήματος:

Πρόκειται για ένα μάθημα που [διδάσκει](/cc/cismp) εκπαιδευτής και είναι η μη πιστοποίηση του [μαθήματος](/cc/cismp) " [CISMP - Πιστοποιητικό στην Αρχή Management Ασφάλειας Πληροφοριών](/cc/cismp) "

Περιγραφή:;

Το μάθημα θα σας παρέχει τη γνώση και την κατανόηση των κύριων αρχών που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό μέλος μιας ομάδας ασφάλειας πληροφοριών με αρμοδιότητες ασφαλείας ως μέρος του καθημερινού σας ρόλου. Θα προετοιμάσει επίσης άτομα που σκέφτονται να προχωρήσουν σε ασφάλεια πληροφοριών ή συναφείς λειτουργίες.

Στόχοι:

Να παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να αποδείξουν τα ακόλουθα:

- Γνώση των εννοιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών (εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα, ευπάθεια, απειλές, κίνδυνοι και αντίμετρα κ.λπ.)
- Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών που επηρεάζουν τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνειδητοποίηση των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών προτύπων, πλαισίων και οργανισμών που διευκολύνουν τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.
- Κατανόηση του τρέχοντος επιχειρηματικού και τεχνικού περιβάλλοντος στο οποίο πρέπει να λειτουργεί η διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.
- Γνώση της κατηγοριοποίησης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων διαφόρων τύπων και χαρακτηριστικών.
21 hours
Overview
Αυτό το μάθημα θα σας δώσει τις δεξιότητες για τη δημιουργία ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27005, το οποίο είναι αφιερωμένο στη διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών βάσει του ISO 27001.
35 hours
Overview
This class will help the attendees to scan, test, hack and secure their own systems. To gain an in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. The attendees will get to know how perimeter defences work and then be led into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. The attendees then will learn how intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system, Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation.
7 hours
Overview
This is a one day Introduction to ISO27001
21 hours
Overview
Η ψηφιακή ταυτότητα αναφέρεται στις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα υπολογιστών για την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη. Ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή ταυτότητα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές υπογραφές, έλεγχο πρόσβασης και ανίχνευση απάτης.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας από άκρο σε άκρο.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε, αξιολογήστε και υιοθετήσετε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης.
- Δημιουργήστε ένα ενιαίο σύστημα σύνδεσης που λειτουργεί σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε ένα περιβάλλον τηλεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία ταυτότητας για να κατανοήσετε ξεκάθαρα τους πελάτες και τις ανάγκες τους.
- Εφαρμόστε ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας που λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες (φορητό, κινητό, κ.λπ.).

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at security engineers who wish to use IBM Qradar SIEM to address pressing security use cases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Gain visibility into enterprise data across on-premise and cloud environments.
- Automate security intelligence to hunt threats and to contain risks.
- Detect, identify, and prioritize threats.
14 hours
Overview
[ISO/IEC 27035](https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-iec-27035) Foundation training enables you to learn the basic elements to implement an Incident Management Plan and manage Information Security Incidents. During this training course, you will be able to understand Information Security Incident Management processes.

After completing this course, you can sit for the exam and apply for the “PECB Certified ISO/IEC 27035 Foundation” credential. A PECB Foundation Certificate shows that you have understood the fundamental methodologies, requirements, and management approach.

Who should attend?

- Individuals interested in Information Security Incident Management process approaches
- Individuals seeking to gain knowledge about the main principles and concepts of Information Security Incident Management
- Individuals interested to pursue a career in Information Security Incident Management

Learning objectives

- Understand the basic concepts of Information Security Incident Management
- Acknowledge the correlation between ISO/IEC 27035 and other standards and regulatory frameworks
- Understand the process approaches used to effectively manage Information Security Incidents

Educational approach

- Lecture sessions are illustrated with practical questions and examples
- Practical exercises include examples and discussions
- Practice tests are similar to the Certification Exam

General Information

- Certification fees are included on the exam price
- Training material containing over 200 pages of information and practical examples will be distributed
- A participation certificate of 14 CPD (Continuing Professional Development) credits will be issued
- In case of exam failure, you can retake the exam within 12 months for free
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn the methods and tools needed to protect their organization's information systems against attack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand information security at both the computer level, as well as the communications level.
- Prevent physical and digital access to private information systems.
- Prevent the modification of information that is stored, being processed, or being transmitted.
- Protect against denial of service to authorized users.
- Take the necessary measures to detect, document, and counter security threats.
- Ensure that organizational information is kept confidential.
28 hours
Overview
The training takes the form of a workshop supplemented with substantive knowledge. Classes are based on the official CISA certificate framework. During the workshop, case studies will be discussed in discussing specific issues. Classes will be conducted in English (on request in Polish) based on the ISACA handbook in English.
An exam voucher of US $ 760 is included in the training. (ISACA Member: US $575).

CISA Exam Material Scope:

- Information System Auditing Process (21%)
- Governance and Management of IT (17%)
- Information Systems Acquisition, Development and implementation (12%)
- Information Systems Operation and Business Resilience (23%)
- Protection of Information Assets (27%)

Duration of the exam: 4 hours
Type: multiple choice test
Volume: 200 questions

List of the requirements that you must meet in order to be able to claim the CISA qualification:

- Pass the CISA exam. The CISA passing score is a mark of 450 or higher on the exam.
- Abide by the ISACA Code of Professional Ethics
- Promise to obey the CISA Continuing Professional Education Policy
- Gain at least 5 years of professional information systems auditing, control or security work experience.
- Comply with Information Systems Auditing Standards

If you’ve passed the exam and believe that you meet those requirements, then you can begin the application for certification: [here](https://www.isaca.org/credentialing/cisa/get-cisa-certified)
There is a fee of $50 for this application, and it can be paid: [on this link](http://www.isaca.org/cisapay)

There’s also a yearly fee that you must pay to maintain this certification after you’ve been granted it. The fee is $40 per annum for ISACA members, and $75 for non-members.

Upcoming Information System Security Courses

Online Information System Security courses, Weekend Information System Security courses, Evening Information System Security training, Information System Security boot camp, Information System Security instructor-led, Weekend Information System Security training, Evening Information System Security courses, Information System Security coaching, Information System Security instructor, Information System Security trainer, Information System Security training courses, Information System Security classes, Information System Security on-site, Information System Security private courses, Information System Security one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions