Istio Training Courses

Istio Training Courses

Τα τοπικά, εκπαιδεύμενα ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα Istio επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τον τρόπο σύνδεσης, ασφαλούς και διαχείρισης εφαρμογών που βασίζονται στο cloud, χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα υπηρεσιών που βασίζεται στο Istio.

Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Istio Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
το

Istio είναι ένα πλέγμα υπηρεσίας ανοιχτού κώδικα για τη σύνδεση, την παρακολούθηση και την εξασφάλιση μικρουπηρεσιών.

αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να συνδεθούν, να διασφαλίσουν και να διαχειριστούν εφαρμογές που βασίζονται στο cloud (μικρουπηρεσίες) χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα υπηρεσιών με βάση το Istio.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το Istio στο Kubernetes.
- κατανόηση δικτυωμάτων υπηρεσιών και εφαρμόστε ένα με Istio.
- Αναπτύξτε ένα πλέγμα υπηρεσίας Istio στην κορυφή του Kubernetes.
- Χρησιμοποιήστε ένα πλέγμα σέρβις για να εκτελέσετε, να διαχειριστείτε και να παρακολουθήσετε εφαρμογές στο cloud.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα για το Istio, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://istio.io/
Weekend Istio courses, Evening Istio training, Istio boot camp, Istio instructor-led, Weekend Istio training, Evening Istio courses, Istio coaching, Istio instructor, Istio trainer, Istio training courses, Istio classes, Istio on-site, Istio private courses, Istio one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!