Istio Training Courses

Istio Training Courses

Τα τοπικά, εκπαιδεύμενα ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα Istio επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τον τρόπο σύνδεσης, ασφαλούς και διαχείρισης εφαρμογών που βασίζονται στο cloud, χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα υπηρεσιών που βασίζεται στο Istio.

Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Istio Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Istio είναι ένα πλέγμα υπηρεσιών ανοικτού κώδικα για τη σύνδεση, την παρακολούθηση και την εξασφάλιση μικροεπιχειρήσεων.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να συνδέσουν, να ασφαλίσουν και να διαχειριστούν εφαρμογές που βασίζονται σε σύννεφο (μικροεπιχειρήσεις) χρησιμοποιώντας ένα Istio υπηρεσιών βασισμένο στο Istio .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τον Istio σε Kubernetes .
- Κατανοήστε τα μάτια των υπηρεσιών και εφαρμόστε το με το Istio .
- Αναπτύξτε ένα Istio υπηρεσιών Istio πάνω από τα Kubernetes .
- Χρησιμοποιήστε ένα πλέγμα υπηρεσιών για την εκτέλεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση εφαρμογών στο σύννεφο.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Istio , επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://istio.io/
Weekend Istio courses, Evening Istio training, Istio boot camp, Istio instructor-led, Weekend Istio training, Evening Istio courses, Istio coaching, Istio instructor, Istio trainer, Istio training courses, Istio classes, Istio on-site, Istio private courses, Istio one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!