ISTQB Training Courses

ISTQB Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό κύκλωμα ISTQB (Διεθνής Δοκιμές Λογισμικού για τα Δοκίμια Λογισμικού), καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να προετοιμαστείτε για την εξέταση ISTQB. Η εκπαίδευση ISTQB είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ISTQB Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
35 hours
Overview
αυτό το μάθημα εισάγει το πρόγραμμα CTAL-TM.
21 hours
Overview
ISTQB CFTL 70% theory + 30% practice.

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) is a not-for-profit association legally registered in Belgium.

CTFL (Certified Tester Foundation Level) is the first certification that a candidate can take up from ISTQB.
7 hours
Overview
ISTQB CTFL - AT 70% theory + 30% practice
14 hours
Overview
This is preparation course for Agile Tester Extension Exam by ISTQB. The price of the exam is not included in the price of the course.

Upcoming ISTQB Courses

Weekend ISTQB courses, Evening ISTQB training, ISTQB boot camp, ISTQB instructor-led, Weekend ISTQB training, Evening ISTQB courses, ISTQB coaching, ISTQB instructor, ISTQB trainer, ISTQB training courses, ISTQB classes, ISTQB on-site, ISTQB private courses, ISTQB one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!