Keras Training Courses

Keras Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Keras , με καθοδηγητές από το δάσκαλο, αποδεικνύει μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσει τον Keras για γρήγορο πειραματισμό με βαθιά νευρικά δίκτυα. Keras κατάρτιση Keras είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Keras Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to apply deep learning model to image recognition applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Keras.
- Quickly prototype deep learning models.
- Implement a convolutional network.
- Implement a recurrent network.
- Execute a deep learning model on both a CPU and GPU.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to build a self-driving car using deep learning techniques.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Keras to build and train a convolutional neural network.
- Use computer vision techniques to identify lanes in an autonomos driving project.
- Train a deep learning model to differentiate traffic signs.
- Simulate a fully autonomous car.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at software engineers who wish to develop advanced deep learning neural-networks and model using Keras and Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply deep learning with supervised or unsupervised learning methods.
- Develop, train, and implement concurrent neural networks and recurrent neural networks.
- Use Keras and Python to build deep learning models to solve problems involving images, text, sound, and more.

Upcoming Keras Courses

Online Keras courses, Weekend Keras courses, Evening Keras training, Keras boot camp, Keras instructor-led, Weekend Keras training, Evening Keras courses, Keras coaching, Keras instructor, Keras trainer, Keras training courses, Keras classes, Keras on-site, Keras private courses, Keras one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions