Kotlin Training Courses

Kotlin Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kotlin, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να δημιουργήσει επαγγελματικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Kotlin. Η κατάρτιση Kotlin είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Kotlin Course Outlines

CodeNameDurationOverview
kotlinProgramming with Kotlin21 hoursKotlin is a statically typed programming language for the JVM, Android and the browser.

Audience

This course is directed at programmers and engineers interested in programming with Kotlin.
kotlinandroiddevKotlin for Android Developers21 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to code using Kotlin as they step through the conversion of an Android app from Java to Kotlin.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of programming in Kotlin
- Code their own Kotlin application
- Convert an Android app from Java to Kotlin
- Use Java from Kotlin and vice versa

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
devfirstandroidappkotlinDeveloping Your First Android App with Kotlin35 hoursKotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Kotlin for Android development as they step through the creation of various Android apps.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of object-oriented programming.
- Understand the fundamental concepts of Kotlin programming and Android development.
- Code their first Android apps using Kotlin.

Audience

- Beginners in programming
- Java developers interested in Kotlin
- Android developers interested in Kotlin

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
advancedkotlinAdvanced Kotlin Programming21 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to use more advanced features that the Kotlin programming language offers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand what makes Kotlin highly extensible and unique versus other JVM languages
- Examine advanced topics and features in Kotlin including functions, classes, delegation, generics, metaprogramming, and asynchronous programming

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kotlinbeginnerKotlin for Beginners21 hoursKotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Kotlin to create professional applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of object-oriented programming
- Understand the concepts of Kotlin
- Read Kotlin code
- Code their own Kotlin application

Audience

- Beginners in programming
- Experienced Java developers interested in Kotlin

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kotliniosdevKotlin for iOS Developers21 hoursKotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn Kotlin programming as they step through the creation of an Android app based on an existing iOS app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of Kotlin programming by leveraging Swift and iOS knowledge.
- Construct an Android UI using Kotlin.

Audience

- iOS and Swift Developers interested in moving their apps to Android using Kotlin

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kotliniosandroidKotlin for iOS and Android Development35 hoursKotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn Kotlin programming as they step through the creation of an Android and iOS app using Kotlin.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of programming in Kotlin
- Code their own Kotlin application
- Build, test, deploy, and troubleshoot Android and iOS apps using Kotlin

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Kotlin Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Advanced Kotlin Programming - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-02-06 09:304500EUR / 5300EUR
Advanced Kotlin Programming - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-02-06 09:304500EUR / 5300EUR
Advanced Kotlin Programming - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-02-11 09:304500EUR / 5300EUR
Advanced Kotlin Programming - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-02-11 09:304500EUR / 5300EUR
Advanced Kotlin Programming - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-01 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Kotlin courses, Evening Kotlin training, Kotlin boot camp, Kotlin instructor-led, Weekend Kotlin training, Evening Kotlin courses, Kotlin coaching, Kotlin instructor, Kotlin trainer, Kotlin training courses, Kotlin classes, Kotlin on-site, Kotlin private courses, Kotlin one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!