LabVIEW Training Courses

LabVIEW Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα LabVIEW υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τον τρόπο αυτοματοποίησης των δοκιμαστικών εφαρμογών, διαχείρισης υλικού για το σχεδιασμό του συστήματος και πολλά άλλα με το LabVIEW. Η εκπαίδευση LabVIEW είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

LabVIEW Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
LabVIEW είναι μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού για το σχεδιασμό και τις λειτουργίες του συστήματος. LabVIEW επιτρέπει στους χρήστες να αυτοματοποιούν τις εφαρμογές δοκιμών, να διαχειρίζονται το υλικό για το σχεδιασμό του συστήματος και πολλά άλλα. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε μηχανικούς λογισμικού που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν LabVIEW για να διευκολύνουν τις αυτοματοποιημένες μετρήσεις και το σχεδιασμό του συστήματος. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατασκευή εφαρμογών συστήματος ελέγχου με LabVIEW Εκτελέστε προγραμματισμό ροής δεδομένων για την εκτέλεση πολλαπλών και πολλαπλών λειτουργιών επεξεργασίας. Εφαρμογή γραφικών προγραμματισμού στον κύκλο ανάπτυξης.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online LabVIEW courses, Weekend LabVIEW courses, Evening LabVIEW training, LabVIEW boot camp, LabVIEW instructor-led, Weekend LabVIEW training, Evening LabVIEW courses, LabVIEW coaching, LabVIEW instructor, LabVIEW trainer, LabVIEW training courses, LabVIEW classes, LabVIEW on-site, LabVIEW private courses, LabVIEW one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions