LINQ Training Courses

LINQ Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά μαθήματα κατάρτισης LINQ υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να προσθέσετε δυνατότητες αναζήτησης εγγενών δεδομένων σε γλώσσες προγραμματισμού με το LINQ. Η εκπαίδευση LINQ είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

LINQ Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
C# είναι μια γλώσσα προγραμματισμού πολλαπλών υποδειγμάτων που περιλαμβάνει αντικειμενοστραφή και αντικειμενοστραφή επιστημονικά πεδία. Το LINQ (ολοκληρωμένο ερώτημα γλώσσας) είναι ένα στοιχείο που προσθέτει δυνατότητες αναζήτησης εγγενών δεδομένων σε γλώσσες προγραμματισμού. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να διερευνήσουν και να ενημερώσουν μεγάλα δεδομένα με LINQ χρησιμοποιώντας C# . Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Δημιουργήστε και εκτελέστε ερωτήματα LINQ.
 • Εφαρμογή προηγμένων βιβλιοθηκών για επερώτηση δεδομένων.
 • Φιλτράρετε, αναζητήστε, μετασχηματίσετε και χειριστείτε τοπικά ή απομακρυσμένα αντικείμενα.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.

Last Updated:

Online LINQ courses, Weekend LINQ courses, Evening LINQ training, LINQ boot camp, LINQ instructor-led, Weekend LINQ training, Evening LINQ courses, LINQ coaching, LINQ instructor, LINQ trainer, LINQ training courses, LINQ classes, LINQ on-site, LINQ private courses, LINQ one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions