LINQ Training Courses

LINQ Training Courses

Οι τοπικές σειρές μαθημάτων κατάρτισης LINQ υπό την καθοδήγηση των τοπικών εκπαιδευτών αποδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να προσθέσουν τις δυνατότητες αναζήτησης εγγενών δεδομένων σε γλώσσες προγραμματισμού με LINQ . LINQ κατάρτιση LINQ είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

LINQ Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
C# είναι μια γλώσσα προγραμματισμού πολλαπλών υποδειγμάτων που περιλαμβάνει αντικειμενοστραφή και αντικειμενοστραφή επιστημονικά πεδία. Το LINQ (ολοκληρωμένο ερώτημα γλώσσας) είναι ένα στοιχείο που προσθέτει δυνατότητες αναζήτησης εγγενών δεδομένων σε γλώσσες προγραμματισμού.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να διερευνήσουν και να ενημερώσουν μεγάλα δεδομένα με LINQ χρησιμοποιώντας C# .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε και εκτελέστε ερωτήματα LINQ.
- Εφαρμογή προηγμένων βιβλιοθηκών για επερώτηση δεδομένων.
- Φιλτράρετε, αναζητήστε, μετασχηματίσετε και χειριστείτε τοπικά ή απομακρυσμένα αντικείμενα.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
Weekend LINQ courses, Evening LINQ training, LINQ boot camp, LINQ instructor-led, Weekend LINQ training, Evening LINQ courses, LINQ coaching, LINQ instructor, LINQ trainer, LINQ training courses, LINQ classes, LINQ on-site, LINQ private courses, LINQ one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!