MariaDB Training Courses

MariaDB Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης MariaDB που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς λειτουργεί η βάση δεδομένων της MariaDB, ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον διακομιστή βάσης δεδομένων MariaDB και να το διαμορφώσουμε. Η εκπαίδευση MariaDB είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

MariaDB Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
28 hours
Overview
- Created Linux/Unix Administrators and developers who are interested with getting involved in LInux/Unix Servers
- Even beginners, who have the basic skill and knowledge on Linux, can catch up with this course just if you follow the instructor's lab and explanation in detail.
- This course is intended to practice enough Managing Linux Servers and to show it is very easy to understand Linux/Unix servers.
- This course will be delivered to audience with 40% lectures, 50% labs and 10% Q&A. This five-day course strongly emphasizes lab-based activities.
- You'll learn how to deploy and manage Top 4 Linux Servers that provide highly useful network services to a mission-critical enterprise environment.
- It can be deliver on any distribution (Fedora, CentOS are commonly used)
14 hours
Overview
MariaDB Administration training course is for anyone who wants to administrate the MariaDB database server. It is a comprehensive course covering all administrator duties.

The course explains how MariaDB Database works, what tools are available, how we can use them, how we can secure the MariaDB Database Server and configure it. During the training course you will learn how to manage user accounts and how the MariaDB Access Privilege System works. You also will learn how to maintain your database, backup and recover your databases and perform crash recovery.
28 hours
Overview
MariaDB is a fork of MySQL and one of the most popular database servers.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure and manage MariaDB for high availability and performance. Other topics include backup and recovery, security and clustering.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This course is intended for database administrators.

The course presents options for High-Availability solutions using Galera Cluster.

You will learn the basics of Galera technology, as well as more advanced topics and practical knowledge related to configuring, optimizing and administering a Galera Cluster.
Weekend MariaDB courses, Evening MariaDB training, MariaDB boot camp, MariaDB instructor-led, Weekend MariaDB training, Evening MariaDB courses, MariaDB coaching, MariaDB instructor, MariaDB trainer, MariaDB training courses, MariaDB classes, MariaDB on-site, MariaDB private courses, MariaDB one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!