Maven Training Courses

Maven Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Maven, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να εγκαταστήσετε, να διαμορφώσετε και να αναπτύξετε το Maven σε περιβάλλον εργαστηρίου. Η εκπαίδευση Maven είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Maven Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
According to your profile Maven will help you in your day to day work. As we mention some of the benefits:

- Developers: As a developer you will be using Maven to create projects, manage the dependencies, compile your code, run your tests, deploy your components … Maven will become part of your every day development tools.
- Technical lead profiles: Integrating Maven as a build tool will have significant impact on the project:

- Managing dependencies will become easy (Maven dependency management)
- Complex builds will be significantly simplified (Maven build profiles)
- The project architecture will be managed smoothly (inheritance and multimodule projects)
- ….

- Project Managers: Maven will enforce standardization and collaboration:

- “Project Object Model” is the standard Maven introduces for projects
- Maven uses build lifecycles for developers to compile, test and report, deploy
- Maven repositories will act as a common store and gather releases and third party libraries
- ….

- Release Managers: Maven repository managers will act as highly configurable proxies between your organization and public Maven repositories they also provide an organization with a deployment destination for your builds.
21 hours
Overview
Jenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development.

In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment.

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Apache Maven Courses

Online Apache Maven courses, Weekend Maven courses, Evening Maven training, Maven boot camp, Apache Maven instructor-led, Weekend Apache Maven training, Evening Apache Maven courses, Apache Maven coaching, Apache Maven instructor, Maven trainer, Maven training courses, Maven classes, Apache Maven on-site, Apache Maven private courses, Apache Maven one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions