Microcontroller Training Courses

Microcontroller Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης μέσω μικροελεγκτών, που βασίζονται σε εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να ρυθμίζουν και να προγραμματίζουν μικροελεγκτές για χρήση στον έλεγχο συσκευών πραγματικού κόσμου όπως αισθητήρες φωτισμού, κινητήρων και ανίχνευσης κίνησης. Οι μικροελεγκτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ολοκληρωμένα συστήματα διακομιστή για ειδικές εργασίες όπως εκτύπωση και εξυπηρέτηση ιστού. Η εκπαίδευση μικροελεγκτών είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microcontroller Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ενσωματωμένο C για να προγραμματίζουν διάφορους τύπους μικροελεγκτών που βασίζονται σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών (8051, ARM CORTEX M-3 και ARM9).

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Arduino is an open-source, single-board, microcontroller for building devices that can sense and control objects in the physical world.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program the Arduino for real-world usage, such as to control lights, motors and motion detection sensors. This course assumes the use of real hardware components in a live lab environment (not software-simulated hardware).

By the end of this training, participants will be able to:

- Program Arduino to control lights, motors, and other devices.
- Understand Arduino's architecture, including inputs and connectors for add-on devices.
- Add third-party components such as LCDs, accelerometers, gyroscopes, and GPS trackers to extend Arduino's functionality.
- Understand the various options in programming languages, from C to drag-and-drop languages.
- Test, debug, and deploy the Arduino to solve real world problems.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- Arduino is available in different models and supports different programming interfaces (C, C++, C#, Python) and IDEs (Arduino IDE, Visual Studio, etc.). The following will be used for this course:

- Arduino Uno board
- Arduino IDE
- Arduino language (based on C/C++)

- *** Participants are responsible for purchasing their own Arduino hardware and components! ***

- Hardware kits can be purchased from suppliers, such as: Arduino Starter Kit https://store.arduino.cc/genuino-starter-kit

- To request a different setup, please contact us to arrange.
35 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να μάθουν τις αρχές σχεδιασμού του σχεδιασμού μικροελεγκτών.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Raspberry Pi είναι ένας πολύ μικρός, μεμονωμένος υπολογιστής.

Σε αυτόν τον εκπαιδευτικό οδηγό, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν το Raspberry Pi να λειτουργήσει ως ένα διαδραστικό και ισχυρό ενσωματωμένο σύστημα.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε ένα IDE (ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης) για μέγιστη παραγωγικότητα ανάπτυξης
- Πρόγραμμα Raspberry Pi για τον έλεγχο συσκευών όπως αισθητήρα κίνησης, συναγερμοί, web servers και εκτυπωτές.
- Κατανοήστε την αρχιτεκτονική του Raspberry Pi , συμπεριλαμβανομένων των εισόδων και των υποδοχών για πρόσθετες συσκευές.
- Κατανοήστε τις διάφορες επιλογές στις γλώσσες προγραμματισμού και τα λειτουργικά συστήματα
- Δοκιμάστε, διορθώστε και αναπτύξτε το Raspberry Pi για να λύσετε τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου

Κοινό

- Προγραμματιστές
- Τεχνικοί υλικού / λογισμικού
- Τεχνικά πρόσωπα σε όλες τις βιομηχανίες
- Χομίστες

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Raspberry Pi υποστηρίζει διάφορα λειτουργικά συστήματα και γλώσσες προγραμματισμού. Αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιεί Raspbian με βάση το Linux ως λειτουργικό σύστημα και Python ως γλώσσα προγραμματισμού. Για να ζητήσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την αγορά του υλικού και των εξαρτημάτων του Raspberry Pi .
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to write, load and run machine learning models on very small embedded devices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install TensorFlow Lite.
- Load machine learning models onto an embedded device to enable it to detect speech, classify images, etc.
- Add AI to hardware devices without relying on network connectivity.

Upcoming Microcontroller Courses

Online Microcontroller courses, Weekend Microcontroller courses, Evening Microcontroller training, Microcontroller boot camp, Microcontroller instructor-led, Weekend Microcontroller training, Evening Microcontroller courses, Microcontroller coaching, Microcontroller instructor, Microcontroller trainer, Microcontroller training courses, Microcontroller classes, Microcontroller on-site, Microcontroller private courses, Microcontroller one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions