MODAF Training Courses

MODAF Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτήρια κατάρτισης MODAF που διεξάγονται από το τοπικό δάσκαλο MODAF καταδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης μια επισκόπηση της χρήσης του MODAF για την υποστήριξη της απόκτησης και στη συνέχεια μια εις βάθος περιγραφή των απόψεων του MODAF και πώς χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής. Η εκπαίδευση MODAF είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

MODAF Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Overview
This course gives a solid understanding across all aspects of Nato Architecture Framework. It does not focus on a specific view or function, but allows the delegates to easily find more information in the documentation and easily understand it.

During the course the delegates will do simple exercises, answer questions, etc...

Sparx Enterprise Architect is usually used during the course, but any other tools can be used instead.
21 hours
Overview
UPDM is an Object Management Group (OMG) initiative to develop a modeling standard that supports both the USA Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) and the UK Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF). The modeling standard is called the Unified Profile for DoDAF and MODAF (UPDM).
21 hours
Overview
MODAF is an internationally recognised enterprise architecture framework developed by the MOD to support Defence planning and change management activities. It does this by enabling the capture and presentation of information in a rigorous, coherent and comprehensive way that aids the understanding of complex issues.

The audience:

- Enterprise Architects, the principal customers for MODAF views, who need to both correctly interpret standard MODAF views provided to them and to specify and control the tasks required to create new views
- Architectural modellers who need guidance on the creation and interchange of MODAF views (including for example: architecting principles, view coherence rules and tool selection criteria)
- Tool developers and engineers who are implementing architectural data repositories for storing and manipulating MODAF Architecture data elements
- Trainers and educators who require reference material in order to appropriately train and support the previous types of MODAF users
- MODAF users who wish to contribute to the development of MODAF
- Managers who need to understand what views are required to answer their particular questions
21 hours
Overview
This course is delivered in 2 modules:

First module enables students to gain an overview of the use of MODAF to support acquisition.

Secong module provides an in-depth description of the MODAF views and how they are used in the development of an architecture. It describes how the 6-step process is applied and how information gathered from stakeholders is interpreted within the MODAF model and represented in user-focussed views.

Upcoming MODAF Courses

Online MODAF courses, Weekend MODAF courses, Evening MODAF training, MODAF boot camp, MODAF instructor-led, Weekend MODAF training, Evening MODAF courses, MODAF coaching, MODAF instructor, MODAF trainer, MODAF training courses, MODAF classes, MODAF on-site, MODAF private courses, MODAF one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions