Mule Training Courses

Mule Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Mule (ή Mule ESB) που διευθύνεται από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω της διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του Mule. Η κατάρτιση για τα μουλάρια είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Mule Course Outlines

CodeNameDurationOverview
muleMule: Integrating Your Applications14 hoursMule (or Mule ESB) is a lightweight enterprise service bus (ESB) and integration framework created by MuleSoft. Mule is Java-based, but can broker interactions between other platforms such as .NET using web services or sockets.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to connect various applications, data sources, and APIs as they build a sample routing application using Mule.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, build, and manage the connectivity between APIs and applications and services.
- Manage interactions across legacy systems and custom applications.
- Tie together software as a service (SaaS) and on-premises software.
- Use Mule's design and development tools to design, test and run Mule flows.
- Understand and support different messaging standards, including AMQP, JMS and WMQ.
- Monitor, deploy and configure applications with Mule Management Console (MMC)

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Mule Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Mule: Integrating Your Applications - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-04-17 09:303000EUR / 3600EUR
Mule: Integrating Your Applications - Πάτρα (Patras) Thu, 2019-05-02 09:303000EUR / 3600EUR
Mule: Integrating Your Applications - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Thu, 2019-05-09 09:303000EUR / 3600EUR
Mule: Integrating Your Applications - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-05-22 09:303000EUR / 3600EUR
Mule: Integrating Your Applications - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-06-06 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Mule courses, Evening Mule training, Mule boot camp, Mule instructor-led, Weekend Mule training, Evening Mule courses, Mule coaching, Mule instructor, Mule trainer, Mule training courses, Mule classes, Mule on-site, Mule private courses, Mule one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
Go Programming Language for ProgrammersNicosia, Jacovides TowerMon, 2019-08-19 09:306300EUR / 7300EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!