Nagios Training Courses

Nagios Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Nagios, καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα του Nagios. Η κατάρτιση Nagios είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Nagios Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
35 hours
Overview
The 5-day course demonstrates through hands-on practice the fundamentals of Nagios.
21 hours
Overview
This course covers the installation, planning and configuration of Nagios Core

The level of this course is Intermediate
21 hours
Overview
Nagios XI is enterprise server and network monitoring software.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and operate Nagios XI as they step through process of managing Linux and Windows servers in a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Nagios XI
- Monitor Windows and Linux machines
- Monitor network devices
- Perform administrating tasks, including backing up, restoring, and scheduling downtime of Nagios XI

Audience

- System administrators

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Nagios Courses

Weekend Nagios courses, Evening Nagios training, Nagios boot camp, Nagios instructor-led, Weekend Nagios training, Evening Nagios courses, Nagios coaching, Nagios instructor, Nagios trainer, Nagios training courses, Nagios classes, Nagios on-site, Nagios private courses, Nagios one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!