Nagios Training Courses

Nagios Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Nagios, καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα του Nagios. Η κατάρτιση Nagios είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Nagios Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
This course covers the installation, planning and configuration of Nagios Core

The level of this course is Intermediate
35 hours
Overview
The 5-day course demonstrates through hands-on practice the fundamentals of Nagios.
21 hours
Overview
Nagios XI is enterprise server and network monitoring software.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and operate Nagios XI as they step through process of managing Linux and Windows servers in a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Nagios XI
- Monitor Windows and Linux machines
- Monitor network devices
- Perform administrating tasks, including backing up, restoring, and scheduling downtime of Nagios XI

Audience

- System administrators

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Nagios Courses

Online Nagios courses, Weekend Nagios courses, Evening Nagios training, Nagios boot camp, Nagios instructor-led, Weekend Nagios training, Evening Nagios courses, Nagios coaching, Nagios instructor, Nagios trainer, Nagios training courses, Nagios classes, Nagios on-site, Nagios private courses, Nagios one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions