NB-IoT Training Courses

NB-IoT Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Narrowband IoT (NB-IoT) που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικών πρακτικών πρακτικών τις διάφορες πτυχές του NB-IoT. Η εκπαίδευση NB-IoT είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NB-IoT είναι επίσης γνωστή ως LTE Cat NB1. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

NB-IoT Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn about the various aspects of NB-IoT (also known as LTE Cat NB1) as they develop and deploy a sample NB-IoT based application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify the different components of NB-IoT and how to fit together to form an ecosystem.
- Understand and explain the security features built into NB-IoT devices.
- Develop a simple application to track NB-IoT devices.

Last Updated:

Upcoming NB-IoT (Narrowband IoT) Courses

Online NB-IoT (Narrowband IoT) courses, Weekend NB-IoT courses, Evening Narrowband IoT (NB-IoT) training, Narrowband IoT (NB-IoT) boot camp, Narrowband IoT instructor-led, Weekend NB-IoT (Narrowband IoT) training, Evening NB-IoT (Narrowband IoT) courses, Narrowband IoT coaching, NB-IoT (Narrowband IoT) instructor, NB-IoT trainer, Narrowband IoT (NB-IoT) training courses, NB-IoT classes, NB-IoT (Narrowband IoT) on-site, Narrowband IoT private courses, NB-IoT (Narrowband IoT) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions