Odoo Training Courses

Odoo Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές ζωντανά προγράμματα κατάρτισης Odoo δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν την Odoo και να αρχίσουν να αναπτύσσονται στην Odoo για τις οργανώσεις τους. Η εκπαίδευση Odoo είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Odoo Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Odoo is an all-in-one enterprise management software that forms a full suite of solutions for various business applications including CRM, e-commerce, billing, accounting, manufacturing, warehouse and project management, and inventory.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Odoo and start developing in Odoo for their organizations.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Odoo
- Understand the fundamentals of Odoo
- Create their own Odoo module
- Integrate third party tools to Odoo
- Maximize the usage of Odoo's features

Audience

- Developers
- IT professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα is aimed at system administrators who wish to install, configure, and manage an Odoo system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install, configure, and manage Odoo.
- Understand the fundamentals of Odoo.
- Create their own Odoo modules.
- Integrate third party tools with Odoo.
- Maximize the usage of Odoo's features.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at end-users who wish to use Odoo to enhance their business operations.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how to implement an Odoo CRM system within their own organization.
- Plan, analyze and map business functions and processes to Odoo features.
- Integrate Odoo with other third-party tools and applications.

Upcoming Odoo Courses

Online Odoo courses, Weekend Odoo courses, Evening Odoo training, Odoo boot camp, Odoo instructor-led, Weekend Odoo training, Evening Odoo courses, Odoo coaching, Odoo instructor, Odoo trainer, Odoo training courses, Odoo classes, Odoo on-site, Odoo private courses, Odoo one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions