CRM Training Courses

CRM Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live CRM (Customer Relationship Management) μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και hands-on πρακτική τις βασικές αρχές και εφαρμογές της διαχείρισης σχέσεων με πελάτες. Η εκπαίδευση CRM είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

CRM (Customer Relationship Management) Subcategories

CRM Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
Course Aims

This Customer Relationship Management (CRM) course is designed for those in a sales or business development role to improve existing customer service skills and develop new techniques to enhance customers' experience.

Course Objectives:

At the end of this course you will be able to:

- Enhance existing customer service skills and develop new techniques to improve your customers’ experience
- Understand your own impact on customers and identify ways to improve it
- Understand the characteristics of ‘The Likeable Organisation’ and apply them
- Utilise a ‘toolkit’ that will enable you to build customer relationships
- Measure the importance of CRM for business success
- Identify how effective CRM will improve business performance

Learning Outcomes

At the end of this course you will:

- Have an action plan to implement on your return to work, enabling you to apply your learning with immediate effect and improve your performance in managing customer relationships
- Assess your own impact on customers and will have identified ways to improve it
- Have a “toolkit” that will facilitate the building of effective customer relationships, where the customer views you as a strategic partner
- Be able to identify how effective CRM will improve business performance
21 hours
Overview
Odoo is an all-in-one enterprise management software that forms a full suite of solutions for various business applications including CRM, e-commerce, billing, accounting, manufacturing, warehouse and project management, and inventory.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Odoo and start developing in Odoo for their organizations.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Odoo
- Understand the fundamentals of Odoo
- Create their own Odoo module
- Integrate third party tools to Odoo
- Maximize the usage of Odoo's features

Audience

- Developers
- IT professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων που επιθυμούν να εγκαταστήσουν, να διαμορφώσουν και να διαχειριστούν ένα σύστημα Odoo .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε, διαμορφώστε και διαχειριστείτε το Odoo .
- Κατανοήστε τις βασικές αρχές του Odoo .
- Δημιουργήστε τις δικές τους μονάδες Odoo .
- Ενσωμάτωση εργαλείων τρίτων μερών στην Odoo .
- Μεγιστοποιήστε τη χρήση των χαρακτηριστικών του Odoo .

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Odoo , επισκεφθείτε τη [διεύθυνση](https://www.odoo.com) : https://www.odoo.com
7 hours
Overview
Odoo είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για διάφορες επιχειρηματικές εφαρμογές, όπως το CRM, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τιμολόγηση, η λογιστική, η παραγωγή, η διαχείριση αποθήκης και έργων και η απογραφή.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τελικούς χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Odoo για να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε πώς να εφαρμόσετε ένα σύστημα Odoo CRM μέσα από τον δικό του οργανισμό.
- Σχεδιάστε, αναλύστε και χαρτογραφήστε επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες στις λειτουργίες του Odoo .
- Ενσωματώστε το Odoo με άλλα εργαλεία και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
SAPΤο s/4 Hana (s/4HANA) SAP είναι η επαγγελματική σουίτα επόμενης γενιάς και είναι SAP ενσωματωμένη στην πλατφόρμα βάσης δεδομένων Hana στη μνήμη.

Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε λειτουργικούς συμβούλους που επιθυμούν να εγκαταστήσουν, να μεταναστεύσουν και να διαχειριστούν SAP τη σουίτα S/ Business 4 Hana.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Εγκαταστήστε και ρυθμίστε SAP το S/4 Hana σε βάση ή στο cloud.
- Κατανόηση SAP της αρχιτεκτονικής και των δυνατοτήτων S/4 Hana
- Μετεγκατάσταση από υπάρχουσες εκδόσεις της SAP Business σουίτας σε SAP S/4 Hana
- Κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της ασφάλειας SAP στο S/4 Hana
- Βελτίωση της κινητικότητας SAP των εφαρμογών SAP χρησιμοποιώντας το Fiori
- Δοκιμή, εντοπισμός σφαλμάτων και SAP ανάπτυξη S/4 Hana στην παραγωγή
- Εξερευνήστε πώς SAP το s/4 μπορεί να ενσωματωθεί SAP με το s/4 cloud για να παρέχει μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική λύση.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Το Salesforce CPQ (πρώην Steelbrick CPQ) είναι μια εξαιρετικά διαμορφώσιμη εφαρμογή "Quote-to-Cash", η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα Salesforce και χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική παραγωγή και παράδοση των προσφορών, των συμβάσεων και των τιμολογίων στους πελάτες.

Σε αυτή την εκπαιδευτική άσκηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και τις λειτουργικές δυνατότητες που συνθέτουν το Salesforce CPQ, καθώς περνούν μέσα από τη δημιουργία, τη διαμόρφωση και τη συντήρηση μιας εγκατάστασης Salesforce CPQ.

Κοινό

- Αρχίζοντας οι διαχειριστές
- Σύμβουλοι
- Πωλήσεις OPS
- Διαχειριστές πληροφορικής
- Ισχυροί χρήστες

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
21 hours
Overview
SAP ABAP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τα επιχειρηματικά συστήματα.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα προγραμματισμού ABAP για να δημιουργήσουν εφαρμογές SAP .

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ρυθμίστε ένα περιβάλλον ανάπτυξης για να αρχίσετε να γράφετε εφαρμογές SAP .
- Διαβάστε, κατανοήστε, γράψτε, τροποποιήστε, εκτελέστε και διορθώστε τον κώδικα ABAP.
- Ανάπτυξη εφαρμογών για επιχειρηματικά συστήματα SAP .

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
SAP ASE ( SAP Adaptive Server Enterprise), παλαιότερα γνωστό ως Sybase SQL Server, Sybase DB και Sybase ASE είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων για τις επιχειρήσεις.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης Database SAP ASE ( SAP Adaptive Server Enterprise), καθώς περνούν μέσα από τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός δείγματος SAP ASE Database System.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε SAP ASE για αποθήκευση δεδομένων καθώς και συναλλαγές συναλλαγών.
- Κατανοήστε και χρησιμοποιήστε τα συστατικά SAP ASE, εργαλεία και βοηθητικά προγράμματα.
- Ενσωμάτωση του SAP ASE με εφαρμογές μη SAP .

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
SAP is an ERP (Enterprise Resource Planning) software application for streamlining business processes.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at end users with no previous experience with SAP or ERP. We will demonstrate how to operate SAP's most important features to improve business processes in the areas of accounting, sales, production, human resources and finance.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts behind Enterprise Resource Planning.
- Understand and apply SAP's most important modules.
- Unify and streamline various key business processes within SAP's single integrated environment.
- Generate and export reports that can be used to gain valuable insights into a company's operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hours
Overview
SAP ΦΊΚΟ (χρηματοοικονομική λογιστική και ελέγχου) είναι SAP & #39; s κεντρική μονάδα για την αποθήκευση δεδομένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε χρήστες ενέργειας SAP που επιθυμούν να μάθουν τις συμβουλευτικές δεξιότητες για την υλοποίηση και τη διαμόρφωση της SAP ΦΊΚΟ μέσα σε έναν οργανισμό.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Install SAP ΦΊΚΟ και συναφείς δευτερεύουσες ενότητες.
- συγκεντρώσει επιχειρηματικές απαιτήσεις και να καθορίσει μια οργάνωση & #39; s δομή.
- Ρυθμίστε τις λειτουργικές μονάδες SAP FI και CO για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσα σε έναν οργανισμό.
- βελτίωση μιας οργάνωσης & #39; s διεργασίες και να αποκαλύψει ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας και τη μείωση του κόστους.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- αυτό το μάθημα δεν στοχεύει στην εξέταση πιστοποίησης της SAP FI. Είναι πρακτικό στη φύση και έχει σχεδιαστεί για να κάνει τους χρήστες να λειτουργούν γρήγορα με SAP για να αρχίσετε να εφαρμόζετε σε οργανωτικά προβλήματα.
- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
SAP HANA είναι μια βασισμένη σε υλικό και λογισμικό βάση δεδομένων και πλατφόρμα.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε αναλυτές δεδομένων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το SAP HANA για να καταγράψουν δεδομένα από διάφορες πηγές δεδομένων για γρήγορη επεξεργασία και ανάλυση.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε τη βάση δεδομένων SAP Hana in-memory για να επιταχύνετε την πρόσβαση σε δεδομένα
- Μοντέλα δεδομένων σε μια βάση δεδομένων SAP Hana.
- Εκτελέστε αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο σε μεγάλες ποσότητες συνεχώς μεταβαλλόμενων δεδομένων.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
SAP Human Capital Management (HCM) is one of the main SAP modules and is used to organize and manage human resource processes within an enterprise.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at persons who wish to implement and configure SAP HCM Core Modules based on their organization's business requirements as well as on SAP Best Practices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install SAP HCM and related modules.
- Gather business requirements and define appropriate HCM structures.
- Configure SAP HCM modules.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
- Course Customization Options

Course Customization Options

- This course is NOT aimed at the SAP HCM Certification exam. It is practical in nature and is designed to get users up and running quickly with SAP to begin applying to organizational problems.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τελικούς χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία SAP και επικεντρώνεται στην κατανόηση και λειτουργικές SAP & #39; s επεξεργασία παραγγελιών πωλήσεων και διαχείριση αλυσίδας προμηθειών.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- κατανοήσουν τις έννοιες πίσω από δύο από τις πιο δημοφιλείς ενότητες του SAP & #39; s: επεξεργασία παραγγελιών πωλήσεων και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας.
- Use SAP για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας παραγγελίας πώλησης.
- κατανοήσουν και να εφαρμόσουν SAP & #39; s μονάδα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε υλικοτεχνικές εργασίες εντός ενός οργανισμού.
- δημιουργία και εξαγωγή αναφορών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών σε μια εταιρεία & #39; s λειτουργίες.

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Το UIPath είναι μια πλατφόρμα λογισμικού για την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται με το χέρι και επαναλαμβανόμενα από τον άνθρωπο. SAP διαθέτει μια σειρά διαδικασιών, εργασιών και διεπαφών που είναι κατάλληλες για τον αυτοματισμό ρομπότ λογισμικού που παρέχεται από το UIPath.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε χρήστες και συμβούλους της SAP που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν ρομπότ λογισμικού για να αυτοματοποιήσουν επαναλαμβανόμενα ανθρώπινα καθήκοντα στο SAP .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τις παραμέτρους UIPath τόσο στον διακομιστή όσο και στον υπολογιστή-πελάτη.
- Προσδιορίστε εργασίες που είναι κατάλληλες για αυτοματοποίηση με ρομπότ λογισμικού.
- Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο το UIPath διαφέρει από άλλα εργαλεία αυτοματοποίησης.
- Δοκιμάστε και αναπτύξτε ρομπότ λογισμικού UIPath για να αυτοματοποιήσετε τις κουραστικές και χρονοβόρες εργασίες στο SAP .

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
35 hours
Overview
Το Zoho Creator είναι μια πλατφόρμα που βασίζεται σε SaaS για τη δημιουργία εφαρμογών επιχειρησιακής κλάσης που εκτελούνται σε οποιαδήποτε συσκευή.

Σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση (onsite ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν μια προσαρμοσμένη εφαρμογή γρήγορα χρησιμοποιώντας το Zoho Creator.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ρυθμίστε, διαμορφώστε και εκτελέστε αποτελεσματικά το λογαριασμό του Zoho Creator
- Δημιουργήστε φόρμες και πίνακες ελέγχου
- Ορίστε τις ροές εργασίας και τους επιχειρηματικούς κανόνες
- Αυτοματοποιήστε επαναλαμβανόμενες ενέργειες και δημιουργήστε ενημερωτικές σελίδες

Κοινό

- Προγραμματιστές
- Διευθυντές Business

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Zoho CRM είναι ένα σύστημα Management σχέσεων πελατών (CRM) που βασίζεται στο SaaS για την παρακολούθηση των πωλήσεων, τη διαχείριση επαφών, τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και την εμπλοκή πελατών.

Σε αυτόν τον οδηγό, με ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα σύστημα Zoho CRM .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ρυθμίστε, διαμορφώστε και εκτελέστε αποτελεσματικά τον λογαριασμό του οργανισμού σας
- Διαχειριστείτε τους χρήστες και αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες πωλήσεων
- Προσαρμόστε τις λύσεις CRM και ασφαλίστε τα δεδομένα των πελατών

Κοινό

- Διαχειριστές συστημάτων

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
Weekend CRM (Customer Relationship Management) courses, Evening CRM training, Customer Relationship Management boot camp, Customer Relationship Management instructor-led, Weekend CRM training, Evening CRM (Customer Relationship Management) courses, CRM (Customer Relationship Management) coaching, CRM instructor, CRM (Customer Relationship Management) trainer, CRM training courses, Customer Relationship Management classes, CRM on-site, CRM (Customer Relationship Management) private courses, CRM one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!