ONAP Training Courses

ONAP Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά σεμινάρια ONAP (Open Network Automation Platform) από εκπαιδευτές δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το ONAP για την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών δικτύωσης. Η εκπαίδευση ONAP είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

ONAP Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to use ONAP to automate networking services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand, install and configure the various components in the ONAP ecosystem.
 • Carry out real-time, policy-driven orchestration and automation of physical and virtual network functions.
 • Design, create, orchestrate, and monitor VNFs, SDNs and other network services.
 • Efficiently manage the entire networking lifecycle using a software-driven approach.
 • Develop, deploy, and scale a network using the latest open source technologies and practices.
21 hours
Η πλατφόρμα ανοικτού δικτύου αυτοματισμού (Open Network Automation Platform) είναι μια λύση λογισμικού ανοικτού κώδικα που αυτοματοποιεί συστατικά δικτύου για διάφορες υπηρεσίες μεγάλων δεδομένων. ONAP αποτελείται από υποσυστήματα, όπως το σχεδιασμό και τα πλαίσια εκτέλεσης, τα οποία ανοίγουν ευκαιρίες εικονικοποίησης για τις βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών. Με τα χαρακτηριστικά ONAP's, οι χρήστες μπορούν να επιτύχουν αποτελεσματικά διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της τεχνολογίας ενώ εφαρμόζουν βελτιώσεις συστήματος. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, προγραμματιστές και προσωπικό πληροφορικής που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ONAP και να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες του δικτύου τηλεπικοινωνιών. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Εγκαταστήστε την Πλατφόρμα Ανοικτής Αυτοματοποίησης Δικτύου και ρυθμίστε τα απαραίτητα πλαίσια. Κατανοήστε τα συστατικά και τις έννοιες που είναι θεμελιώδεις για το ONAP περιβάλλον. Δημιουργία και αυτοματοποίηση λειτουργιών φυσικών και εικονικών δικτύων τηλεπικοινωνιών. Διαχείριση και βελτιστοποίηση των κύκλων ζωής των συστημάτων και των λειτουργιών που εκτελούνται μέσω ONAP. Αντιμετωπίστε τα χαρακτηριστικά του ONAP και ξεπεράστε τις προκλήσεις για τις εφαρμογές τηλεπικοινωνιών.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Open Networking Automation Platform (ONAP) courses, Weekend ONAP courses, Evening ONAP training, ONAP boot camp, Open Networking Automation Platform (ONAP) instructor-led, Weekend Open Networking Automation Platform (ONAP) training, Evening Open Networking Automation Platform (ONAP) courses, Open Networking Automation Platform (ONAP) coaching, Open Networking Automation Platform (ONAP) instructor, ONAP trainer, ONAP training courses, ONAP classes, Open Networking Automation Platform (ONAP) on-site, Open Networking Automation Platform (ONAP) private courses, Open Networking Automation Platform (ONAP) one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions