ONAP Training Courses

ONAP Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ONAP (Open Platform Automation Platform) με καθοδηγούμενους από εκπαιδευτές επιδεικνύει μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής τον τρόπο χρήσης του ONAP για την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών δικτύωσης. Η εκπαίδευση ONAP είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ONAP Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to use ONAP to automate networking services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand, install and configure the various components in the ONAP ecosystem.
- Carry out real-time, policy-driven orchestration and automation of physical and virtual network functions.
- Design, create, orchestrate, and monitor VNFs, SDNs and other network services.
- Efficiently manage the entire networking lifecycle using a software-driven approach.
- Develop, deploy, and scale a network using the latest open source technologies and practices.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at telecom engineers, developers, and IT personnel who wish to use ONAP and optimize telecommunication network functions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Open Network Automation Platform and configure the necessary frameworks.
- Understand the components and concepts foundational to the ONAP environment.
- Build and automate physical and virtual telecommunication network functions.
- Manage and optimize the life cycles of systems and operations executed through ONAP.
- Leverage the features of ONAP and overcome the challenges to telecommunication applications.

Last Updated:

Upcoming Open Networking Automation Platform (ONAP) Courses

Online Open Networking Automation Platform (ONAP) courses, Weekend ONAP courses, Evening ONAP training, ONAP boot camp, Open Networking Automation Platform (ONAP) instructor-led, Weekend Open Networking Automation Platform (ONAP) training, Evening Open Networking Automation Platform (ONAP) courses, Open Networking Automation Platform (ONAP) coaching, Open Networking Automation Platform (ONAP) instructor, ONAP trainer, ONAP training courses, ONAP classes, Open Networking Automation Platform (ONAP) on-site, Open Networking Automation Platform (ONAP) private courses, Open Networking Automation Platform (ONAP) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions