OpenMP Training Courses

OpenMP Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα OpenMP από εκπαιδευτές δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να αναπτύξετε παράλληλες εφαρμογές για πλατφόρμες από επιτραπέζιους υπολογιστές έως συστήματα μη κοινόχρηστης μνήμης. Η εκπαίδευση OpenMP είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

OpenMP Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Το OpenMP (Open Multi-Processing) είναι ένα API για προγραμματισμό πολλαπλών επεξεργασιών κοινής μνήμης. Με το OpenMP, οι προγραμματιστές είναι σε θέση να αναπτύξουν παράλληλες εφαρμογές για πλατφόρμες από επιτραπέζιους υπολογιστές σε μη κοινόχρηστα συστήματα μνήμης. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς λογισμικού που επιθυμούν να αναπτύξουν παράλληλες εφαρμογές χρησιμοποιώντας το OpenMP. Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Κατανοήστε και χρησιμοποιήστε τον παράλληλο προγραμματισμό με το Fortran στο OpenMP.
 • Υπολογίστε παράλληλα fractals για να κάνετε πολλά pixel και χαρακτήρες.
 • Εφαρμόστε προγραμματισμό διανυσμάτων με επεκτάσεις SIMD για συστήματα HPC.
 • Προσθέστε παράλληλα μπλοκ για τον προσδιορισμό παραλληλισμού κοινής μνήμης.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.

Last Updated:

Online OpenMP courses, Weekend OpenMP courses, Evening OpenMP training, OpenMP boot camp, OpenMP instructor-led, Weekend OpenMP training, Evening OpenMP courses, OpenMP coaching, OpenMP instructor, OpenMP trainer, OpenMP training courses, OpenMP classes, OpenMP on-site, OpenMP private courses, OpenMP one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions