OpsGenie Training Courses

OpsGenie Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα OpsGenie υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιείτε το Atlassian OpsGenie για την παρακολούθηση κρίσιμων ειδοποιήσεων και τη διαχείριση περιστατικών με γρήγορους χρόνους απόκρισης. Η εκπαίδευση OpsGenie είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

OpsGenie Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Το Atlassian OpsGenie είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης περιστατικών για την παρακολούθηση κρίσιμων ειδοποιήσεων. Είναι μια υπηρεσία βασισμένη στο cloud που ενσωματώνεται με εργαλεία παρακολούθησης για τη διαχείριση ειδοποιήσεων σε κλήσεις και την επιτάχυνση της ταχύτητας απάντησης. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε DevOps μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Atlassian OpsGenie για την παρακολούθηση κρίσιμων ειδοποιήσεων και την αντιμετώπιση συμβάντων με γρήγορα χρονικά διαστήματα ανταπόκρισης. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Καθορίστε και ρυθμίστε OpsGenie. Κατανοήστε τα χαρακτηριστικά, την αρχιτεκτονική και τα οφέλη του OpsGenie. Διαχειριστείτε το χρονοδιάγραμμα κλήσεων, τις προειδοποιήσεις, τις ειδοποιήσεις και τις απαντήσεις χρησιμοποιώντας OpsGenie. Μάθετε πώς να ενσωματώσετε OpsGenie με τα υπάρχοντα εργαλεία πληροφορικής για να απλοποιήσετε τις ροές εργασίας. Χρησιμοποιήστε σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές για τη διαχείριση συμβάντων και τη διευκόλυνση της συνεργασίας.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online OpsGenie courses, Weekend OpsGenie courses, Evening OpsGenie training, OpsGenie boot camp, OpsGenie instructor-led, Weekend OpsGenie training, Evening OpsGenie courses, OpsGenie coaching, OpsGenie instructor, OpsGenie trainer, OpsGenie training courses, OpsGenie classes, OpsGenie on-site, OpsGenie private courses, OpsGenie one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions