Perl Training Courses

Perl Training Courses

Τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων Perl που διοργανώθηκαν από τον δάσκαλο στο Ελλάδα .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Perl Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
This course gives a comprehensive introduction to Perl programming.
21 hours
Overview
Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στο χειρισμό κειμένου χρησιμοποιώντας κανονικές εκφράσεις στην PERL. Θα χρησιμοποιηθεί πρακτική εφαρμογή για χειρισμούς κειμένου, όπως επεξεργασία αρχείων δεδομένων και αρχείων κώδικα όπως C και Java . Το μάθημα θα είναι προσανατολισμένο στο έργο, όπου κάθε μέρα τελειώνει με τη δημιουργία ενός μικρού έργου που αναλύει τα αρχεία C, εξάγει δεδομένα από αρχεία που χωρίζονται με κόμμα, παράγει αρχεία HTML και XML

Κοινό:

Προγραμματιστής, προγραμματιστής, προσωπικό δοκιμών, προσωπικό διασφάλισης ποιότητας που ασχολείται με τη διαχείριση και τη δημιουργία σεναρίων για τον έλεγχο εφαρμογών

Διανομή:

Το μάθημα θα είναι 50% διαλέξεις, 30% εργαστήρια, 20% ανάπτυξη έργου
Weekend Perl courses, Evening Perl training, Perl boot camp, Perl instructor-led, Weekend Perl training, Evening Perl courses, Perl coaching, Perl instructor, Perl trainer, Perl training courses, Perl classes, Perl on-site, Perl private courses, Perl one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!