QML Training Courses

QML Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι μαθημάτων QML δάσκαλο, καθοδηγούμενοι από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να κατασκευάσουν πολλαπλές πλατφόρμες και δυναμικές διεπαφές με το QML . QML εκπαίδευση QML είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

QML Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
Qt Quik είναι ένα πλαίσιο εφαρμογής ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία διεπαφών χρήστη (UI). Το QML είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγίας για το σχεδιασμό εφαρμογών που βασίζονται σε UI. Με το Qt Quick και το QML, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν διασυνοριακές και δυναμικές διεπαφές χρήστη.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε σχεδιαστές ιστοσελίδων που επιθυμούν να δημιουργήσουν διασυνοριακές πλατφόρμες και δυναμικές διεπαφές χρησιμοποιώντας το Qt Quick και το QML.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργία πρωτοτύπων για UI εφαρμογών που χρησιμοποιούν QML.
- Δημιουργήστε και εφαρμόστε τα στοιχεία UI μιας εφαρμογής χρησιμοποιώντας το QML.
- Εφαρμόστε κινούμενα σχέδια, μετασχηματίζει και μεταβάσεις για να δημιουργήσετε μια πιο ανταποκρινόμενη εμπειρία για τους χρήστες της εφαρμογής.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.

Upcoming QML Courses

Online QML courses, Weekend QML courses, Evening QML training, QML boot camp, QML instructor-led, Weekend QML training, Evening QML courses, QML coaching, QML instructor, QML trainer, QML training courses, QML classes, QML on-site, QML private courses, QML one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions