RabbitMQ Training Courses

RabbitMQ Training Courses

Οι τοπικές σειρές μαθημάτων κατάρτισης RabbitMQ, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν ένα σύστημα επικοινωνίας με επιχειρήσεις RabbitMQ. Η εκπαίδευση RabbitMQ είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης RabbitMQ καλύπτουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την ολοκλήρωση και τον προγραμματισμό του RabbitMQ με γλώσσες όπως Java και .Net. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

RabbitMQ Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
The course is intended for IT specialists that want to set up a solution based on RabbitMQ, the highly reliable enterprise messaging system that implements the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).
14 hours
Overview
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming RabbitMQ Courses

Weekend RabbitMQ courses, Evening RabbitMQ training, RabbitMQ boot camp, RabbitMQ instructor-led, Weekend RabbitMQ training, Evening RabbitMQ courses, RabbitMQ coaching, RabbitMQ instructor, RabbitMQ trainer, RabbitMQ training courses, RabbitMQ classes, RabbitMQ on-site, RabbitMQ private courses, RabbitMQ one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!