RDF Training Courses

RDF Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα RDF (Resource Description Framework), καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, καταδεικνύει μέσω της διαλογικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του RDF. Η εκπαίδευση RDF είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

RDF Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
Ο Semantic Web είναι ένα συνεργατικό κίνημα υπό την καθοδήγηση του World Wide Web Consortium (W3C) που προωθεί κοινά φορμά δεδομένων για τον Παγκόσμιο Ιστό. Ο Semantic Web παρέχει ένα κοινό πλαίσιο που επιτρέπει την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε όρια εφαρμογών, επιχειρήσεων και κοινότητας.
Weekend RDF courses, Evening RDF training, RDF boot camp, RDF instructor-led, Weekend RDF training, Evening RDF courses, RDF coaching, RDF instructor, RDF trainer, RDF training courses, RDF classes, RDF on-site, RDF private courses, RDF one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!