Ruby Training Courses

Ruby Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ruby, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω πρακτικής πρακτικής πώς να αναπτύσσει εφαρμογές και να αυτοματοποιεί τις δοκιμές με τον Ruby. Η εκπαίδευση Ruby είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Ruby Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
The course is intended for developers who are familiar with any other procedural or structural language (eg. C, Pascal, C ++, Delphi). During the training participants will learn how it is built into Ruby, how to install the Ruby interpreter and the most important tools to write basic applications. The course also introduces the object-oriented programming and functional.
35 hours
Overview
Ruby on Rails (RoR) is an open-source server-side web application framework based on the Ruby programming language and the Rails software library. It is a model-view-controller (MVC) framework that provides default structures for a database, a web service, and web pages.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of web development with Ruby on Rails as they build various web applications based on real-world use cases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Ruby on Rails programming
- Implement basic and advanced web app features using Ruby on Rails
- Build a functional web application using Ruby on Rails

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
This one-day course walks participants through the fundamentals of RSpec, BDD (Behavior Driven Development) and other testing methods with hands-on exercises.
14 hours
Overview
Selenium is an open source library for automating web application testing across multiple browsers. Selenium interacts with a browser as people do: by clicking links, filling out forms and validating text. It is the most popular tool for web application test automation. Selenium is built on the WebDriver framework and has excellent bindings for numerous scripting languages, including Ruby.

In this training participants combine the power of Ruby with Selenium to automate the testing of a sample web application. By learning to create and combine Ruby test scripts with Selenium web automation in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate the testing of their own real life web applications and websites.

Audience

- Testers and Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Watir (Web Application Testing in Ruby) is an open source library for automating tests. Watir interacts with a browser the same way people do: clicking links, filling out forms and validating text. Based on the WebDriver framework, it is comparable to Selenium and is one of the most popular tools for web application test automation.

In this training participants will learn how to use Watir to automate their web application testing by combining theory with practice in a live lab environment. By the end of the course, participants will have the knowledge and practice to utilize the full power of Watir and Ruby to automate their web testing projects.

Audience

- Automation test engineers

Format of the course

- An instructor-led course with theoretical coverage of Watir and Ruby together with exercises and a large component of hands-on practice.

Upcoming Ruby Courses

Weekend Ruby courses, Evening Ruby training, Ruby boot camp, Ruby instructor-led, Weekend Ruby training, Evening Ruby courses, Ruby coaching, Ruby instructor, Ruby trainer, Ruby training courses, Ruby classes, Ruby on-site, Ruby private courses, Ruby one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!