SoapUI Training Courses

SoapUI Training Courses

Τα τοπικά, εκπαιδεύμενα ζωντανά εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης, που οδηγούν σε εκπαιδευτικούς, αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής για το πώς να τεστάρουμε τις υπηρεσίες Web χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα UI.

Η εκπαιδευτική εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SoapUI Course Outlines

CodeNameDurationOverview
soapuiSoapUI: Introduction to API Testing with SoapUI21 hoursSoapUI is the most widely-used open source API testing tool for SOAP and REST APIs. It offers SOAP Web Services functional testing, REST API functional testing, WSDL coverage, message assertion testing and test refactoring.

In this instructor-led, live training, participants learn how to test web services using SoapAPI. We discuss how API testing can resolve some of the shortcomings of UI and unit based testing. The training includes practice sessions and an API test suite development project.

By the end of the training, participants will have a firm idea of when to implement API testing, how to explore and access APIs, how to carry out different types of testing on both SOAP and REST based APIs, and how to bring their work together into an integrated, automated test suite.

Format of the course

- An instructor-led course that includes an introduction to API testing, its tools and processes, and a hands-on SoapUI based test suite development project.

Upcoming SoapUI Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
SoapUI: Introduction to API Testing with SoapUI - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-04-03 09:304500EUR / 5300EUR
SoapUI: Introduction to API Testing with SoapUI - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-04-10 09:304500EUR / 5300EUR
SoapUI: Introduction to API Testing with SoapUI - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-22 09:304500EUR / 5300EUR
SoapUI: Introduction to API Testing with SoapUI - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-05-15 09:304500EUR / 5300EUR
SoapUI: Introduction to API Testing with SoapUI - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-05-28 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend SoapUI courses, Evening SoapUI training, SoapUI boot camp, SoapUI instructor-led, Weekend SoapUI training, Evening SoapUI courses, SoapUI coaching, SoapUI instructor, SoapUI trainer, SoapUI training courses, SoapUI classes, SoapUI on-site, SoapUI private courses, SoapUI one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
Go Programming Language for ProgrammersNicosia, Jacovides TowerMon, 2019-08-19 09:306300EUR / 7300EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!