SPARQL Training Courses

SPARQL Training Courses

Οι τοπικές σειρές μαθημάτων SPARQL (πρωτόκολλο SPARQL και RDF Query Language) που βασίζονται σε τοπικό δάσκαλο, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, καταδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το SPARQL για την ανάκτηση και τον χειρισμό των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μορφή RDF. Η εκπαίδευση SPARQL είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SPARQL Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Apache Jena is an open source Java framework for building Semantic Web and Linked Data applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Apache Jena to build and deploy a Semantic Web Application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Apache Jena
- Convert and store data in RDF format
- Query RDF data using SPARQL
- Test and deploy a semantic web application

Audience

- Developers
- Data Engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Blazegraph is an open source, Java-based RDF graph database for storing and representing data with complex relationships. It supports Blueprints and RDF/SPARQL 1.1.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Blazegraph to capture complex data in graph format for retrieval from a number of sample applications. All exercises will be carried out hands-on in a live-lab environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Blazegraph in standalone mode, clustered mode (optional) or embedded mode (optional)
- Create, test and deploy a sample application to query complex data in a Blazegraph data store
- Understand how to leverage GPU (graphics processing unit) to accelerate computations

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
The Semantic Web is a collaborative movement led by the World Wide Web Consortium (W3C) that promotes common formats for data on the World Wide Web. The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries.
14 hours
Overview
SPARQL is a query language for querying RDF (Resource Description Framework) data. It is similar to SQL for relational data in databases.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at technical persons who wish to query RDF data stored in a Semantic Web database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between semantic web data and relational data.
- Query public datasets based on Semantic Web standards.
- Model data for querying with SPARQL.
- Transition a website's data to semantic web linked data.
- Run SPARQL queries from within an existing application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
Weekend SPARQL courses, Evening SPARQL training, SPARQL boot camp, SPARQL instructor-led, Weekend SPARQL training, Evening SPARQL courses, SPARQL coaching, SPARQL instructor, SPARQL trainer, SPARQL training courses, SPARQL classes, SPARQL on-site, SPARQL private courses, SPARQL one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!