SPARQL Training Courses

SPARQL Training Courses

Οι τοπικές σειρές μαθημάτων SPARQL (πρωτόκολλο SPARQL και RDF Query Language) που βασίζονται σε τοπικό δάσκαλο, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, καταδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το SPARQL για την ανάκτηση και τον χειρισμό των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μορφή RDF. Η εκπαίδευση SPARQL είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SPARQL Course Outlines

CodeNameDurationOverview
smtwebintSemantic Web Overview7 hoursThe Semantic Web is a collaborative movement led by the World Wide Web Consortium (W3C) that promotes common formats for data on the World Wide Web. The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries.

Upcoming SPARQL Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Semantic Web Overview - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-03-11 09:301500EUR / 1900EUR
Semantic Web Overview - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Fri, 2019-04-05 09:301500EUR / 1900EUR
Semantic Web Overview - Πάτρα (Patras) Fri, 2019-04-05 09:301500EUR / 1900EUR
Semantic Web Overview - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-04-11 09:301500EUR / 1900EUR
Semantic Web Overview - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-04-30 09:301500EUR / 1900EUR
Weekend SPARQL courses, Evening SPARQL training, SPARQL boot camp, SPARQL instructor-led, Weekend SPARQL training, Evening SPARQL courses, SPARQL coaching, SPARQL instructor, SPARQL trainer, SPARQL training courses, SPARQL classes, SPARQL on-site, SPARQL private courses, SPARQL one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!