SysML Training Courses

SysML Training Courses

Οι τοπικές σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων SysML (Systems Modeling Language), καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές, καταδεικνύουν μέσω πρακτικής πρακτικής πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα συστήματα χρησιμοποιώντας το SysML. Η σημείωση και η υποκείμενη σημασιολογία του SysML εξηγούνται με τρόπο που επιτρέπει στους μαθητές να εφαρμόζουν αυτό που μαθαίνουν σε οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο ή εργαλείο μοντελοποίησης συστήματος. Η εκπαίδευση SysML είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

OMG SysML Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This is a 2-day course that focuses on simulating SysML models.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at those who wish to use Cameo Simulation Toolkit to effectively create and run SysML diagrams and models.

By the end of this training, participants will be able to:

- Prepare and configure SysML diagrams for simulation.
- Execute Activity diagrams.
- Execute State Machine diagrams.
- Execute Parametric diagrams.
- Execute Sequence diagrams.

To attend this course the participant should meet the prerequisities and have a good understanding of the SysML diagrams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
This course prepares you for the OMG Certified Systems Modeling Professional (OCSMP).

http://www.omg.org/ocsmp/index.htm
21 hours
Overview
This course is offered in two variants to provide a practical understanding of how systems can be modelled using the newest version of OMG's Systems Modelling Language (SysML) specification. The notation and underlying semantics of SysML are explained in a way that allows students to apply what they learn to any suitable system modelling method or tool.
21 hours
Overview
This is a 3-day training covering principles of modeling, UML, SysML and use of MagicDraw following a case study, which demonstrates a typical model-based systems engineering approach.

The course:

- Includes lectures and hands-on practice in using MagicDraw for systems modeling using SysML;
- Explains major SysML concepts and diagrams;
- Provides hands-on experience building system model examples;
- Shows how to trace model elements in different views;
- Explains how to use MagicDraw features efficiently;
- Is based on a consistent modeling case study.

Audience:

- System architects, system engineers, software architects and other stakeholders who will create and use models.

Methods:

- Presentations, discussions, and case study-based practical assignments.

Course Materials:

- Slides, case study model, and practical assignment descriptions.

Certificates:

- Each participant receives NobleProg certificate indicating that he/she attended the training.
21 hours
Overview
Objective:

Helping Analysts and Designers of the System Engineering domain to understand how to efficiently gather requirements then go through the embedded software design implementation on the basis of system specifications using UML 2 and SysML.

This 3 days training aims at assisting system analysts to express efficiently their needs and designers to make the appropriate architectural design of the system on the basis of these needs.

The resulting system architecture provides a good level of agility to the embedded system software in face of changes as it allows a coherent traceability of the business rules encapsulated in system functions and those of the usage choices (use cases) of the end-users toward the software implementation level.
21 hours
Overview
This practical training will show you how to use efficiently the SysML modeling language. You will discover in particular the block diagrams for structural modeling of complex systems. You will deepen the sequence diagram, the state diagram and activity diagram for dynamic modeling. You will also learn to use specific SysML diagrams, such as the requirements diagram and the parametric diagram, as well as the important concept of allocation. We will also focus on the need to define a modeling approach, adapted to the context of the company and the type of system to be studied. We will finally see what is the state of the art of SysML modeling tools.

Audience:

Project managers, architects, system engineers, having to model complex systems including both software and hardware

Teaching Method:

- Theoretical presentation with examples
- Case Study on paper (demo of a SysML tool by the trainer)
21 hours
Overview
This training will teach you how to use SysML, the modeling language for systems engineering. In particular, you will learn about block diagrams for structural modeling of complex systems. You will deepen the sequence diagram, state diagram and activity diagram for dynamic modeling.

You will also learn how to use specific SysML diagrams such as the requirements diagram and the parametric diagram, as well as the concept of allocation. We will also emphasize the need to define a modeling approach, adapted to the business context and the type of system to be studied.

The practice will be done using the Cameo Systems Modeler (MagicDraw) modeling tool from NoMagic.

Teaching method

- Theoretical presentation illustrated with examples
- 50% practical work with Cameo Systems Modeler on a case study throughout the training
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to use SysML as implemented in Enterprise Architect (EA) to carry out system requirements analysis and modeling.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and apply SysML to Systems Engineering projects, using a Model Based Systems Engineering (MBSE) approach.
- Identify system requirements based on use case models.
- Design and analyze system architecture.
28 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at project managers, architects, and system engineers who wish to model and evaluate systems using SysML V2 features and capabilities.

By the end of this training, participants will be able to specify, analyze, design, and verify complex systems using SysML V2.

Upcoming OMG SysML (OMG Systems Modeling Language) Courses

Online OMG SysML (OMG Systems Modeling Language) courses, Weekend OMG SysML courses, Evening OMG Systems Modeling Language (OMG SysML) training, OMG Systems Modeling Language (OMG SysML) boot camp, OMG Systems Modeling Language instructor-led, Weekend SysML (Systems Modeling Language) training, Evening OMG SysML (OMG Systems Modeling Language) courses, Systems Modeling Language coaching, OMG SysML (OMG Systems Modeling Language) instructor, OMG SysML trainer, Systems Modeling Language (SysML) training courses, SysML classes, OMG SysML (OMG Systems Modeling Language) on-site, Systems Modeling Language private courses, SysML (Systems Modeling Language) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions